Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2015 rok


Uchwała Nr V.17.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr V.18.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

Uchwała Budżetowa Gminy Przytyk na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Opinia RIO o projekcie Uchwały WPF na lata 2015 - 2023

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżetowej na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o możliwości sfinasowania planowanego deficytu na 2015 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu objetę  WPF

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 44.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytycji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 16.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 marca 2016 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok

Uzasadnienie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2015 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.

I kwartał 2015r.

II kwartał 2015r.

III kwartał 2015r.

IV kwartał 2015r.

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-26 10:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska