Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2017 rok


Uchwała Nr XXVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017- 2030

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objasnienie

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVII.175.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Załącznik nr 1

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Opinia RIO o projekcie Uchwały WPF na lata 2017 -2030

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżetowej na 2017 rok oraz o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu objete WPF

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 

 


 

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

I kwartał 2017r.

II kwartał 2017r.

III kwartał 2017r.

IV kwartał 2017r.

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-26 10:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Uchwała Nr Ra.177.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2018 roku


w sprawie opinii o prezdłożonym przez Wójta Gminy w Przytyku sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-09 11:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 27 marca 2018 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Sprawozdanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-09 11:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz