Kategoria: Regulamin/ZGK

 

Uchwała Nr XLV.343.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przytyk

 

Załącznik nr 1