Kategoria: Nabór na wolne stanowiska pracy

 

Do pobrania:

 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


 

Wójt Gminy Przytyk

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. budownictwa i pozystkiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Przytyku

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-04 13:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

 

Wójt Gminy Przytyk

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 15:12, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Wójt Gminy Przytyk

 

Ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Przytyku

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-14 09:43, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Wójt Gminy Przytyk

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Przytyku

Informacja o wyniku naboru

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-23 18:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Wójt Gminy Przytyk

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Gminnej Publicznej Biblioteki w Przytyku

 

Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowego trybu pracy komisji powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku

Zarządzenie Nr 12.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu n stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku naboru

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 14:02, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Wójt Gminy Przytyk

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. kadr w Urzędzie Gminy w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-21 16:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-19 15:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz


Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-26 13:47, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 

 
 

Wójt Gminy Przytyk

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. podatków i opłat w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Gminy w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-21 16:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-20 07:55, wprowadzający: Maciej Fokt

 

Informacja o wyniku naboru

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-26 13:48, wprowadzający: Maciej Fokt