Kategoria: Kontrola Zarządcza

  

Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 16 grudnia 2010r 

w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji.

Załącznik 1

 

Zarządzenie Nr 2a.2011 z dnia 31 stycznia 2011r. 

 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

Zarządzenie Nr 62.2011 z dnia 5 grudnia 2011

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/10 Wójta Gminy Przytyk z dn. 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu   prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Przytyku i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz jej koordynacji

 

Zarządzenie Nr 8 2012 z dnia 30 stycznia 2012

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy

 

Zarządzenie Nr 8.2013 z dnia 16 stycznia 2013r. 

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostek organizacyjnych Gminy

 

Zarządzenie Nr 19.2013 z dnia 24 kwietnia 2013r

w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przytyk i gminnych jednostkach organizacyjnych

 

Zarządzenie Nr 20.2013 z dnia 24 kwietnia 2013r

w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem dla Urzędu Gminy Przytyk i jednostek organizacyjnych Gminy Przytyk.