Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2010 rok


Uchwała Nr XXVII/144/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-27 09:43:16 Informację zaktualizowano 2010-04-27 09:44:44, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Anna Rogulska
 
 Objaśnienia do budżetu gminy Przytyk na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-27 12:00:12 Informację zaktualizowano 2010-05-26 11:57:46, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Anna Rogulska
 
 Dochody budżetu gminy.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 12:40:19, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Wydatki budżetu gminy.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 12:41:55, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 12:43:59, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 12:47:12, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 13:17:59, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Dotacje podmiotowe w 2010 r
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 13:19:39, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 13:23:13, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 13:24:41, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  

 

 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 12:52:00 Informację zaktualizowano 2010-07-29 12:58:57, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-29 12:56:25, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu stan na dzień 31 grudnia 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-21 11:35:12, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2010r. 
 Opinia RIO o przedlozonym spawozdaniu z wykonania budzetu za rok 2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 13:01:12 Informację zaktualizowano 2011-08-16 10:58:44, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 
 Spraw._za_I_kwartal_2010.zip
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 12:37:44, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Spraw._za_II_kwartal_2010.zip
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 12:39:03, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Spraw._za_III_kwartal_2010.zip
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 12:39:36, wprowadzający: Mariusz Wikaliński