Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2014 rok


Uchwała Nr XXXVI.206.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Przytyk na 2014 rok

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 11:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała Nr XXXVI.205.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 11:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżtowej na 2014 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o projekcie Uchwały WPF na lata 2014 - 2022

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o możliwości sfinansowania plnowanego deficytu budżetowego na 2014 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu obiętą WPF

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 29.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r

 

w sprawie przedstawuienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 13.2015 z dnia 30 marca 2015 r

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK ZA ROK 2014
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 13.2015

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2014 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

I kwartał 2014r.

II kwartał 2014r.

III kwartał 2014r.

IV kwartał 2014r.

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-26 10:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska