Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2021 rok


 

Uchwała Nr Ra. 352.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 roku

 

w sprawie opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytyk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030.

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-31 14:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Uchwała Nr Ra. 353.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 roku

 

w sprawie opini o przedłożonym przez Wjta Gminy Przytyk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz możliowości sfinansowania deficytu.

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-31 14:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Uchwała Nr 3.j./143/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 przyjętej przez Radę Gminy w Przytyku.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-04 10:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Uchwała Nr 3.l./158/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przytyk planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2021 deficytu.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-04 10:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska
 

Kwartalne sprawozdania za 2021 rok

 

I kwartał 2021

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-13 14:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska
 

 

Kwartalne sprawozdania za 2021 rok

 

II kwartał 2021

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-17 15:06, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: Anna Rogulska
 

Uchwała Nr 3.d./246/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2021 roku


w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przytyk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przenirgu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-21 13:42, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Kwartalne sprawozdania za 2021 rok

 

III kwartał 2021

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-20 16:40, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Kwartalne sprawozdania za 2021 rok

 VI kwartał 2021

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 09:03, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Zarządzenie nr 13.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

 


Data wprowadzenia informacji: 2022-04-12 09:02, wprowadzający: Anna Kosuniak


 

Zarządzenie nr 14.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

 Data wprowadzenia informacji: 2022-04-12 09:02, wprowadzający: Anna Kosuniak

 


 

Zarządzenie nr 15.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-12 09:02, wprowadzający: Anna Kosuniak

 


 

Uchwała Nr 3.e./38/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytyk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-12 09:00, wprowadzający: Anna Kosuniak


 

Uchwała Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie Podjęcie Uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-12 09:00, wprowadzający: Anna Kosuniak

 


 

Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XIX.190.2020 dnia 28 grudnia 2020 r.

 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-12 09:00, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 
Uchwała Nr 3.f.1/284/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 roku

 

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przytyku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytyk za 2021 rok

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-20 10:58, wprowadzający: Anna Kosuniak