Majątek gminy » programy oświatowe

 

Umowa Nr 105/NPRC/JST/2018

 

o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 37) na dofinansowenie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Projektu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"