Majątek gminy » dług publiczny , pomoc publiczna, ciężary publiczne
Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności
finansowych gminy 
 Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:01:45 Informację zaktualizowano 2009-02-27 11:15:42, wprowadzający:Marcin Kośla
 
Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy - zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec III kwartału 2008r. 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 11:14:10, wprowadzający: Marcin Kośla
Prognoza długu i spłat Gminy Przytyk 
 Prognoza długu Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:03:28 Informację zaktualizowano 2009-02-27 11:07:01, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 Prognoza długu i spłat na rok 2008 i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 11:18:43, wprowadzający: Monika Marasek
 
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 11:09:45, wprowadzający: Marcin Kośla