Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2006 rok.


Zarządzenie Nr 7/06 
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-27 13:03:00 Informację zaktualizowano 2007-02-27 15:05:06, wprowadzający:Monika Marasek
załacznik nr 1 
 Dochody (plan i wykonanie)
Data wprowadzenia informacji 2006-06-27 13:09:03, wprowadzający: Monika Marasek
załącznik nr 2 
 Wydatki (plan i wykonanie)
Data wprowadzenia informacji 2006-06-27 13:45:49, wprowadzający: Monika Marasek
załącznik nr 3 
 sprawozdanie z dotacji otrzymanych i przekazanych w 2005 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-27 13:51:32, wprowadzający: Monika Marasek
załącznik nr 4 
 sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2005.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-27 14:04:51, wprowadzający: Monika Marasek
załącznik nr 5 
 wykaz udzielonych poręczeń
Data wprowadzenia informacji 2006-06-27 14:06:07, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr RIO-R/284/06 
 w sprawie: opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytyk oraz planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury i SP ZOZ za l półrocze roku 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-06-27 14:22:10 Informację zaktualizowano 2006-12-06 12:31:15, wprowadzający:Monika Marasek
Kwartalne sparawozdanie o nadwyżcze/deficycie 
  za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 14:47:41, wprowadzający: Monika Marasek
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg
tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 
 za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 14:50:09, wprowadzający: Monika Marasek
Wykaz 
 osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, za I kwartał 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 14:52:53, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 20 z 24 sierpnia 2006r. 
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-06 12:45:35, wprowadzający: Monika Marasek
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do 31 grudnia 2006
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 12:21:12 Informację zaktualizowano 2008-08-13 12:22:55, wprowadzający:Marcin Kośla