Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2018 rok


 

Opinia RIO o projekcie Uchwały WPF na lata 2018 - 2033

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-13 11:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-13 11:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr Ra.98.2018 Składu Orzekającego Regiolanlej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2018 roku


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przytyk planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-01 11:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Uchwała Nr Ra.99.2018 Składu Orzekającego Regiolanlej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2018 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przytyk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-01 11:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018 - 2033.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-01 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała Budżetowa Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku

Uchwała Budżetowa Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok

 

Uzasadnienie do budżetu Gminy Przytyk na rok 2018

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-01 11:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.


I kwartał 2018 rok

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-09 11:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz