Majątek gminy » budżet » Sprawozdania finansowe za 2018 rok


 

Sprawozdanie finansowe łączne za 2018 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Przytyk

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 10:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska
 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2018 rok


Bilans jednostki budżetowej

Bilans jednostki budżetowej (depozyty, alimenty)

Bilans jednostki budżetowej (socjalny)

Informacja dodtakowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Szkoły

Bilans - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Szkoły

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 10:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska
 

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2018 rok

 

Bilans jednostki budżetowej GOPS

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawoenie zmian w fundyszu jednostki

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 10:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska
 

Sprawozdanie finansowe PSP Przytyk za 2018 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu za 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 10:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Monika Senator - Przychodzień
 

Sprawozdanie finansowe PSP Wrzos za 2018 rok


Informacja dodatkowa

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu za 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 10:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Monika Senator - Przychodzień
 

Sprawozdanie finansowe PSP Wrzeszczów za 2018 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu za 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 10:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Monika Senator - Przychodzień
 

Sprawozdanie finansowe PG Przytyk za 2018 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu za 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 10:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Monika Senator - Przychodzień
 

Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Przytyk za 2018 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu za 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 10:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Monika Senator - Przychodzień