Majątek gminy » budżet » Wykonanie budżetu za 2022 rok


 

 

Uchwała nr 3.c./281//2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2021 roku

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytyk projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-20 16:49, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

 

Uchwała nr 3.h./276/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2021 roku

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytyk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-20 16:52, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Uchwała nr 3.j./217/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przytyk na lata 2022-2030

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-31 13:44, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Uchwała nr 3.I./217/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Przytyk na 2022 rok

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-31 13:45, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Uchwała Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-12 09:10, wprowadzający: Anna Kosuniak

 


 

Uchwała nr XXVIII.269.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

Budżetowa na rok 2022 Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-12 09:10, wprowadzający: Anna Kosuniak

 


 

Kwartalne sprawozdania za 2022 rok

I kwartał 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-30 10:39, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Kwartalne sprawozdania za 2022 rok

II kwartał 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-26 13:24, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Uchwała nr 3.d./145/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2022 roku

 

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przytyk informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-28 13:40, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Kwartalne sprawozdania za 2022 rok

III kwartał 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-08 09:02, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Kwartalne sprawozdania za 2022 rok

IV kwartał 2022

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-13 15:54, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-04 08:00, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 36.2032 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

 

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-04 08:10, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 39.2023 z dnia 24 marca 2023 roku

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-04 08:12, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie nr 40.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-04 08:14, wprowadzający: Anna Kosuniak

 
Uchwała nr 3.e./150/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2023 roku

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Gminę Przytyk sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-25 08:51, wprowadzający: Anna Kosuniak