Majątek gminy » budżet » Sprawozdanie finansowe za 2019 r.


Sprawozdanie finansowe łączne za 2019 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Przytyk

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 


 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2019 rok


Bilans jednostki budżetowej

Bilans jednostki budżetowej (depozyty, alimenty)

Bilans jednostki budżetowej (socjalny)

Informacja dodtakowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-15 14:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2019 rok

 

Bilans jednostki budżetowej GOPS

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w fundyszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-15 15:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Sprawozdanie finansowe - Szkoły - 2019r.

 

Bilans - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Szkoły

Bilans - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Szkoły

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-02 20:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Sprawozdanie finansowe PSP Przytyk za 2019 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu za 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-02 20:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Sprawozdanie finansowe PSP Wrzos za 2019 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu za 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-02 21:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Sprawozdanie finansowe PSP Wrzeszczów za 2019 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu za 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-02 21:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Przytyk za 2019 rok

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu za 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-02 21:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz