Majątek gminy » budżet » Sprawozdania finansowe za 2022r.

Sprawozdanie finansowe łączne za 2022 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Przytyk

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 08:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2022 rok


Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 09:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2022 rok

 

Bilans jednostki budżetowej GOPS

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 09:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Sprawozdanie finansowe PP P-k za 2022 rok


Bilans jednostki budżetowej PP P-k
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 12:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Sprawozdanie finansowe PSP W-ów za 2022 rok

Bilans jednostki budżetowej PSP W-ów
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 12:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Sprawozdanie finansowe PSP W-s za 2022 rok

Bilans jednostki budżetowej PSP W-s
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 12:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Sprawozdanie finansowe PSP P-k za 2022 rok

Bilans jednostki budżetowej PSP P-k
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 12:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz