Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2008 rok


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 12:47:48, wprowadzający: Marcin Kośla
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 12:48:59, wprowadzający: Marcin Kośla
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 14:58:23, wprowadzający: Marcin Kośla
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 13:19:16 Informację zaktualizowano 2009-06-19 13:20:31, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie nr 23/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2008 roku. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 11:15:19, wprowadzający: Marcin Kośla
 
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 11:19:29 Informację zaktualizowano 2009-06-19 13:45:26, wprowadzający:Marcin Kośla
Załącznik nr 1 
Porównanie planu z wykonaniem - dochody - za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 11:37:33 Informację zaktualizowano 2008-08-14 12:13:38, wprowadzający:Marcin Kośla
Załącznik nr 2 
Porównanie planu z wykonaniem - wydatki - za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 12:08:13 Informację zaktualizowano 2008-08-14 12:13:26, wprowadzający:Marcin Kośla
 
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku za I półrocze 2008 roku.  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 12:24:39 Informację zaktualizowano 2009-06-19 13:44:50, wprowadzający:Marcin Kośla
 
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku za I półrocze 2008 roku.  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 12:33:14 Informację zaktualizowano 2009-06-19 13:44:14, wprowadzający:Marcin Kośla
 
Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku na 2008 rok więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 12:36:19 Informację zaktualizowano 2009-06-19 13:43:30, wprowadzający:Marcin Kośla
 
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie na dzień 30.06.2008 roku.  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 12:41:27 Informację zaktualizowano 2009-06-19 13:42:52, wprowadzający:Marcin Kośla
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzono lub rozłożono spłatę na dzień 31.12.2008  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 13:39:08 Informację zaktualizowano 2009-06-19 13:48:53, wprowadzający:Marcin Kośla