Majątek gminy » budżet » Sprawozdanie finansowe za 2020 r.


Sprawozdanie finansowe łączne za 2020 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Przytyk

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-10 13:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska


 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2020 rok


Bilans jednostki budżetowej

Bilans jednostki budżetowej (depozyty, alimenty)

Bilans jednostki budżetowej (socjalny)

Informacja dodtakowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-10 14:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2020 rok

 

Bilans jednostki budżetowej GOPS

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w fundyszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-10 15:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska