Majątek gminy » budżet » Sprawozdanie finansowe za 2021 r.


 

Sprawozdanie finansowe łączne za 2021 rok

 

Informacja dodatkowa

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Przytyk

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-06 14:04, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2021 rok


Bilans jednostki budżetowej

Bilans jednostki budżetowej (depozyty, alimenty)

Bilans jednostki budżetowej (socjalny)

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-06 14:07, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2021 rok

 

Bilans jednostki budżetowej GOPS

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-06 14:09, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Sprawozdanie finansowe PP P-k za 2021 rok


Bilans jednostki budżetowej PP P-k
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-09 13:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Sprawozdanie finansowe PSP W-ów za 2021 rok

Bilans jednostki budżetowej PSP W-ów
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-09 13:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Sprawozdanie finansowe PSP W-s za 2021 rok

Bilans jednostki budżetowej PSP W-s
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-09 13:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Sprawozdanie finansowe PSP P-k za 2021 rok

Bilans jednostki budżetowej PSP P-k
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-09 13:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz