Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2013 rok


Uchwała Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Przytyk na lata 2013 -2022
 

Uchwała Nr XXVII.137.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  

Uchwała

Uzasadnienie

Tabele


 

Zarządzenie Nr 14.2013 z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-17 14:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 


 

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r.

I kwartał 2013r.

II kwartał 2013r.

III kwartał 2013r.

IV kwartał 2013r.

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-17 15:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 


 

Uchwała Nr Ra.344.2013 z dnia 18 września 2013 r.

 

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przytyk Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2013, kształtowaniu się Wieloleytniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych SP ZOZ i instytucji kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-13 22:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżetowej na 2013 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o projekcie WPF na  lata 2013 -2020

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2013 -2020

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na 2013 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2013 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion