Majątek gminy » budżet » Wykonanie budżetu za 2023 rok


 


 

Uchwała Nr 3.H./85/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2022 roku

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytyk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2033.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-08 09:11, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Uchwała nr 3.c./86/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2022 roku

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytyk projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-08 09:13, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Uchwała nr XLI.344.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 14:25, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Uchwała nr XLI.345.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Budżetowa na rok 2023 Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 14:25, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Uchwała nr 3.j./139/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przytyk na lata 2023-2033

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 14:28, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Uchwała nr 3.I./144/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Przytyk na 2023 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 14:29, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 72.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 14:36, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 73.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 14:37, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Kwartalne sprawozdania za 2023 rok

I kwartał 2023

 

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-27 12:08, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Kwartalne sprawozdania za 2023 rok

II kwartał 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-22 09:36, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Kwartalne sprawozdania za 2023 rok

III kwartał 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-27 13:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Kwartalne sprawozdania za 2023 rok

IV kwartał 2023

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-06 09:48, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 26.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 15 marca 2024 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

 

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-29 17:44, wprowadzający: Anna Kosuniak

 


 

Zarządzenie nr 28.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2024 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego w wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

 

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-29 17:44, wprowadzający: Anna Kosuniak

 
Uchwała Nr 3.e./2023/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18  kwietnia 2024 roku

 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-30 08:46, wprowadzający: Anna Kosuniak