Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2012 rok


Uchwała Nr XV.76.2011 z dnia 29 grudnia 2011 

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.76.2011

załącznik nr 1

w spr. Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2017

 


 

Uchwała Nr XV.77.2011 z dnia 29 grudnia 2011  
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 << więcej >>
 

 


 

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

I kwartał 2012r.

II kwartał 2012r.

III kwartał 2012r.

IV kwartał 2012r.

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-17 14:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 


 

WYKAZ za 2012r.

osób prawnych i fuzycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-17 15:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska
 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2012 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-17 15:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 


 

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 marca 2013 roku
Informacja o stanie mienia komunalnego

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-02 20:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

 

 


 

Opinia RIO o projekcie Uchwały budżetowej za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o projekcie Uchwały w sprawie WPF na 2012 - 2017 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2012 -2017 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o wykoaniu budżetu za 2012 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 19:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion