Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2016 rok


Uchwała Nr XXVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017- 2030

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objasnienie

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVII.175.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Załącznik nr 1

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Opinia RIO o projekcie Uchwały WPF na lata 2016 -2024

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu.

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o możliwości sfinasowania planowanego deficytu na 2016 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu objete WPF

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 41.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

w sprawieprzedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieleletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

 

Opinia RIO do wykonania budżetu za I pórocze 2016 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 17.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 12:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2016 rok

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 20:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

I kwartał 2016r.

II kwartał 2016r.

III kwartał 2016r.

IV kwartał 2016r.

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-26 10:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska