Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2007 rok


Budżet Gminy na rok 2007 
 uchwała
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:17:14, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Plan dochodów na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:18:40, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Plan wydatków na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:19:27, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:21:08, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:24:11, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Przychody i rozchody budżetu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:25:09, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Plan zadań zleconych na 2007 rok - Dotacje
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:26:08, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Plan zadań zleconych na 2007 rok - Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:26:58, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:28:12, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy w roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:29:45, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 11:31:21, wprowadzający: Monika Marasek
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Przytyk za I półrocze 2007r. 
 pliki do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 15:24:47, wprowadzający: Monika Marasek
Dochody i wydatki ( plan i wykonanie)  
 stan na 2007.06.30
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 15:28:56, wprowadzający: Monika Marasek
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu r 2007 
Zarządzenie NR 6 Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 marca 2008r.  
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:23:13, wprowadzający: Monika Marasek
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 12:28:21, wprowadzający: Marcin Kośla
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 12:31:24, wprowadzający: Marcin Kośla
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 12:33:58, wprowadzający: Marcin Kośla
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 12:35:36, wprowadzający: Marcin Kośla
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, 
 którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 12:40:53, wprowadzający: Marcin Kośla