Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2019 rok


Uchwała Nr Ra.443.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku

 

w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy w Przytyku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2020

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-11 15:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr Ra.444.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku

 

w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy w Przytyku projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-11 16:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
 

Uchwała Nr Ra.12.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy w Przytyku w wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 10:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Przytyk

 

Uzasadnienie do uchwały

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 11:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030

 

Objaśnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 11:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Kwartalne sprawozdania za 2019 rok

 

I kw 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-09 13:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Kwartalne sprawozdania za 2019 rok

 

II kw 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-12 09:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Zarządzenie nr 43.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej o raz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-13 14:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Uchwała Nr Ra.274.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przytyk Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-13 14:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Kwartalne sprawozdania za 2019 rok

 

III kw 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-14 15:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Kwartalne sprawozdania za 2019 rok

 

IV kw 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-04 14:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Zarzadzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorzadowej Instytucji Kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-04 15:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Zarzadzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 marca 2020 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-04 15:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Anna Rogulska

Uchwała Nr.Ra.126.2020 Składu orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2020 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 16:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Anna Rogulska