Uchwały » rok 2019

 


 

Uchwała Nr IV.25.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-27 08:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IV.26.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 

Uchwała Nr IV.27.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie wypłaty przez Gminę Przytyk odszkodowania za działkę gruntu nr 13/4, obręb Wólka Domaniowska wydzieloną pod drogę gminną.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 

Uchwała Nr IV.28.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na realizacje zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 

Uchwała Nr IV.29.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 

Uchwała Nr IV.30.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: zmiana Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030.

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

 

Uchwała Nr IV.31.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion