Uchwały » rok 2010
Uchwała Nr XXVIII/151/2010 z dnia 18 lutego 2010r 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przytyk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Radomka”

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „Radomka”

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:10:19 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:43:39, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/152/2010 z dnia 18 lutego 2010r 
 w sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:11:33 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:43:58, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/153/2010 z dnia 18 lutego 2010r 

w sprawie: przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:12:18 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:44:29, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/154/2010 z dnia 18 lutego 2010r 
 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:13:45 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:44:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/155/2010 z dnia 18 lutego 2010r 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Załączniki.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:14:01 Informację zaktualizowano 2010-06-28 15:00:49, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/156/2010 z dnia 18 lutego 2010r 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2010 rok

Zał. 1 do XXVIII-156-2010.doc

Zał. 2 do XXVIII-156-2010.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:14:14 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:45:23, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/157/2010 z dnia 18 lutego 2010r 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

Zał. 1 do XXVIII-157-2010.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:14:26 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:46:45, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/158/2010 z dnia 18 lutego 2010r 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2010

Zał. 1 do XXVIII-158-2010.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:15:54 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:45:49, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/159/2010 z dnia 18 lutego 2010r 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Zał. 1 do XXVIII-159-2010.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 15:16:09 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:46:24, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXVIII/160/2010 z dnia 18 lutego 2010r 
 w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 16:02:11 Informację zaktualizowano 2010-03-31 10:47:41, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXIX/161/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r
 
 w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 10:07:02 Informację zaktualizowano 2010-05-27 10:36:46, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXIX/162/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r 
 w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 10:15:09 Informację zaktualizowano 2010-05-27 10:37:11, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXIX/163/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zał. 1 do XXIX-163-2010.xls

Zał. 2 do XXIX-163-2010.xls

Zał. 3 do XXIX-163-2010.xls

Zał. 4 do XXIX-163-2010.doc

Zał. 5 do XXIX-163-2010.xls

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 10:26:51 Informację zaktualizowano 2010-05-27 10:46:28, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXIX/164/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r 

 

 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/143/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 10:51:20, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXIX/165/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r
 
 w sprawie: zamiany działek.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 11:04:27, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Henryk Lesiak
Uchwała Nr XXIX/166/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r
 
 w sprawie: zamiany działek
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 11:12:15, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Henryk Lesiak
Uchwała Nr XXX/167/2010 z dnia 30 czerwca 2010r 
 w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 10:19:53 Informację zaktualizowano 2010-07-14 09:33:39, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXX/168/2010 z dnia 30 czerwca 2010r 
  sprawie: określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 10:25:30 Informację zaktualizowano 2010-07-14 09:35:16, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXX/169/2010 z dnia 30 czerwca 2010r 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 10:25:56 Informację zaktualizowano 2010-07-14 09:37:30, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXX/170/2010 z dnia 30 czerwca 2010r 
 w sprawie : zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 10:26:17 Informację zaktualizowano 2010-07-14 09:38:23, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXX/171/2010 z dnia 30 czerwca 2010r 
 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 10:26:38 Informację zaktualizowano 2010-07-14 09:39:15, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXI/172/2010 z dnia 16 lipca 2010r.  

w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Przytyk na lata 2009 – 2016”

Załącznik do uchwały: Plan Odnowy Miejscowości Przytyk na lata 2009 – 2016

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 09:51:04 Informację zaktualizowano 2010-08-12 12:09:56, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXII/173/10 z dnia 30 września
2010r.  

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Sprostowanie

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 12:11:45 Informację zaktualizowano 2010-10-28 10:23:03, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXII/174/10 z dnia 30 września
2010r.  

w sprawie : zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego

Prognoza długu i spłat

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 12:17:28 Informację zaktualizowano 2010-10-28 10:24:45, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXII/175/10 z dnia 30 września
2010r.  

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 12:22:03 Informację zaktualizowano 2010-10-25 12:23:18, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXII/176/10 z dnia 30 września
2010r.  

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wrzeszczów na lata 2010-2017”

Załącznik do uchwały: Plan odnowy miejscowości Wrzeszczów na lata 2010- 2017

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 12:24:28 Informację zaktualizowano 2010-10-28 10:33:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXIII/177/10 z dnia 03 listopada
2010r. 
 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 12:11:52 Informację zaktualizowano 2010-11-18 12:22:32, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXIII/178/10 z dnia 03 listopada
2010r. 
 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 12:14:13 Informację zaktualizowano 2010-11-18 12:22:49, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXIII/179/10 z dnia 03 listopada
2010r. 
 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 12:20:59, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXIII/180/10 z dnia 03 listopada
2010r. 
 w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 12:22:08, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXIII/181/2010 z dnia 03 listopada
2010 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:14:21, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXIII/182/2010 z dnia 03 listopada
2010 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Regulamin

Zalacznik nr 1 - do Regulaminu

Załacznik nr 2 - do Regulaminu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:33:23 Informację zaktualizowano 2010-11-26 12:46:57, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXXIII/183/10 z dnia 03 listopada 2010 

w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Załącznik 1 - Program

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 12:54:34 Informację zaktualizowano 2010-11-26 13:09:15, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010 
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 15:19:45 Informację zaktualizowano 2010-12-21 09:42:15, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 2 grudnia 2010 
 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 15:22:15 Informację zaktualizowano 2010-12-21 09:56:51, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr II/3/2010 z dnia 14 grudnia 2010 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Wójta Dariusza Wołczyńskiego
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 14:46:11 Informację zaktualizowano 2010-12-27 14:48:38, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr II/4/2010 z dnia 14 grudnia 2010 
 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 14:46:39 Informację zaktualizowano 2010-12-27 14:50:49, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr III/5/2010 z dnia 28 grudnia 2010 
 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:59:01, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr III/6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 
 w sprawie powołania składu osobowego i zakresu działania Komisji Rozwoju i Finansów
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 14:59:48, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr III/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 
 w sprawie powołania składu osobowego i zakresu działania Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 15:00:57, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr III/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010 
 w sprawie ustalenia limitu i zasad zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 15:03:04 Informację zaktualizowano 2011-01-10 15:03:54, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr III/9/2010 z dnia 28 grudnia 2010 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Regulamin

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-10 15:04:23 Informację zaktualizowano 2011-05-10 12:38:00, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr III/10/2010 z dnia 28 grudnia 2010  
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 12:40:22 Informację zaktualizowano 2011-05-10 12:49:05, wprowadzający:Mariusz Wikaliński