Uchwały » rok 2018

 

Uchwała Nr XXXVIII.278.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033

Objaśnienie

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 11:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXVIII.279.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 11:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXVIII.280.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przytyk na lata 2018-2022"

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 11:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVIII.281.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 11:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Uchwała Nr 5.87.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 roku

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 12:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXVIII.283.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminych

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 12:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVIII.284.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 12:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVIII.285.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2018

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 12:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVIII.286.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2018

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 12:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVIII.287.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2018 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-04 12:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIX.288.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2018 roku.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.289.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie zmiany Statusu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.290.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033.

Objaśnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.291.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.292.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie wyodrębnienia w dudżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.293.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie zbycia majątku gminnego w postaci świadectw efektywności energetycznej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.294.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.295.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.296.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 22:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.297.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w pracówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 23:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.298.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część B.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 23:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.299.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 23:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.300.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska w gminie Przytyk.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 23:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.301.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lub sprzedaż części działek Nr 9/4, 9/5, 9/6, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2 położonych w Słowikowie na okres powyżej 3 lat.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 23:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIX.302.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytyk na lata 2018-2022"

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 23:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.303.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 roku


w sprawie podziału Gminy Przytyk na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-16 23:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXX.304.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 11:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXX.305.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmioany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 14:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.306.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033

Objaśnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 14:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.307.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 14:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.308.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku


w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 14:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.309.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku


w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 14:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.310.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku


w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 14:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.311.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za korzystanie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 14:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXX.312.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2018-2020

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 14:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXX.313.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 maja 2018 roku


w sprawie zmiany regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 20:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.314.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 maja 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018 - 2033.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 20:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.315.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 maja 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 20:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXX.316.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 maja 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 20:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLII.317.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-12 09:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLII.318.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018 - 2033.

Objaśnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-12 10:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLII.319.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-12 10:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLII.320.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na 2017 rok instytucji kultury

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-12 10:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLII.321.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-12 10:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLII.322.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-12 10:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLII.323.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy obsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-12 10:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIII.324.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 roku


w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIII.325.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 roku


w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIII.326.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Stara Błotnica, Gminą Klwów, Gmina Potworów, Gminą Radzanów.

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIII.327.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 roku


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIII.328.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 roku


w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIII.329.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XLIII.330.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 22:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIV.331.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 września 2018 roku


w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Załącznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-19 06:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIV.332.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 września 2018 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018 - 2021 dla gminy Przytyk"

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-19 06:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIV.333.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 września 2018 roku


w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-19 06:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XLIV.334.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 września 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018 - 2033

Objaśneinia do Uchwały

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-19 07:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLIV.335.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 września 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-19 07:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.336.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku

 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napjów alkoholowych na terenie gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 15:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.337.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018 - 2033.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 15:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.338.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 16:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.339.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 16:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.340.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 16:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.341.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 16:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Uchwała Nr 22.240.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 roku

 

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLV.341.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-18 17:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz


 

Uchwała Nr XLV.342.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część B

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 16:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.343.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przytyk

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 16:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.344.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 16:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XLV.345.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-04 16:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 19 listopada 2018 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 10:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.2.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023", Moduł 1 i 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 10:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, swiadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 10:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, swiadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 11:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Finansów

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 12:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 12:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Edukacj, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 12:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 12:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Radnych Rady Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 12:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pana Dariusza Wołczyńskiego.

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 12:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk.

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-17 15:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr III.13.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-17 15:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr III.14.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023.

 

Załacznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-17 15:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 08:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przytyk na rok 2019

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 08:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

 Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Przytyk na rok 2019

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 08:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

 

Załącznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 08:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie o odbieranu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 08:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033

 

Objaśnienie do uchwały

Załącznik nr 1

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 09:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 

Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej NrXXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 09:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyki i Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 09:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030

 

Objaśnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 09:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Przytyk

 

Uzasadnienie do uchwały

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Załącznik nr 1

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 09:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion