Zarządzenia Burmistrza » rok 2024

Zarządzenie nr 1.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2024 roku

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przytyku

 

Załącznik Nr1

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-02 10:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 2.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przytyku

 

Załącznik Nr1

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-02 10:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 3.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Przytyku

 

Załącznik

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-02 10:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 4.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2024 roku

 

w sprawie wprowadzenia Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przytyku

 

Załącznik Nr1

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-02 10:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 5.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2024 roku

 

w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-02 10:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 6.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2024 roku

 

w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-02 12:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Zarządzenie nr 7.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-15 16:34, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-19 12:17, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 9.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-22 09:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 10.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 29 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2024/2025

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-29 10:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

 Zarządzenie nr 11.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 29 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2024/2025

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-29 10:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 12.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 29 stycznia 2024 roku

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-30 12:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 Zarządzenie nr 13.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 29 stycznia 2024 roku

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-30 12:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 

 


 

Zarządzenie nr 14.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2024 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024 oraz zmian w planie innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok  

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-08 15:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 01 lutego 2024 roku

 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-08 15:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 16.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 06 lutego 2024 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-12 10:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 12 lutego 2024 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku, ul. Żeromskiego 11, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-12 15:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 18.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 14 lutego 2024 roku

 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Przytyku regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-16 07:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 14 lutego 2024 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zameczek Kolonia”

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-16 07:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 20.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 15 lutego 2024 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 12.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-16 07:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 21.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 27 lutego 2024 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie ,, Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-28 10:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 22.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie powołania koordynatora miejskiego ds. informatyki

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-29 11:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 06 marca 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024  

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-07 09:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 24.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 06 marca 2024 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy Przytyk w Urzędzie Miejskim w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-07 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

 

Zarządzenie nr 25.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 15 marca 2024 roku

 

w sprawie realizacji zadania związanego z profilaktyką zdrowotną, pomocą zdrowia i zdrowego stylu życia

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-02 08:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 26.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 15 marca 2024 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-18 13:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 27.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 15 marca 2024 roku

 

w sprawie przymusowego doprowadzenia w celu dopełnienia obowiązku z zakresu kwalifikacji wojskowej

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-18 13:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 28.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2024 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego w wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-02 08:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 29.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 19 marca 2024 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Budowa parkingu w miejscowości Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-20 12:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 30.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 22 marca 2024 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-22 11:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie Nr 31.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 22 marca 2024 roku


w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 09:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 31a.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2024 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-05 14:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 32.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 02 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-03 19:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 33.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 04 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-05 12:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl