Zarządzenia Wójta » rok 2020

 

Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie: planów finansowych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 11:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/20009 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 11:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 3.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku Szkolnym 2020/2021

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 11:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 4.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk  w roku szkolnym 2020/2021

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 11:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25.2017 Wójta gminy Przytyk z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Przytyk regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przytyku.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2020 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 marca 2020 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 13:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarzadzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorzadowej Instytucji Kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-24 12:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarzadzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 marca 2020 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-24 12:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarzadzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2020 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-24 12:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na kok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04 maja 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04 maja 2020 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 maja 2020 r.

 

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-15 08:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 maja 2020 r.

 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-15 08:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 22.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 czerwca 2020 r.


w sprawie powołania członków Zespołu do prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2021-2030

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-15 09:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz


 

Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 8 czerwca 2020 r.


w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Przytyku.

                                                                       Data wprowadzenia informacji: 2020-07-02 09:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 23a.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 czerwca 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 14:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz


 

 Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 8 czerwca 2020 r.


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w związku z wyborami prezydenckimi zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-12 19:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie ustalenia terminów przerw  w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2019/2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-02 10:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 26.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2020 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-08 17:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

 

Zarządzenie Nr 27.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 lipca 2020 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-04 14:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 28.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 lipca 2020 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego STAR 29-GP o numerach rejestracyjnych WRA 95MR.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 27 lipca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Przytyku w zamian za dzień świąteczny przypadający na 15 sierpnia 2020 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 29a.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2020 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 14:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 14:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 31.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 14:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: konsultacji projektu Programu Współpracy w organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 14:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2020 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 15:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 4 września 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 15:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr. 35.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 4 września 2020 r.

 

w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym we współdziałaniu ze starostwem powiatowym, służbami, inspekcjami, strażami z terenu powiatu radomskiego.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-18 09:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 36.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 września 2020 roku

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2021r

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-21 10:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 37.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 września 2020 roku

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 13:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 38.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 września 2020 roku

 

Treść zarządzenia

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 13:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 września 2020 r.

 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-15 07:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 40.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 września 2020 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-15 08:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 41.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 października 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Edyty Chrobotowicz.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-15 08:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 października 2020 r.

 

w sprawie: opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Przytyk w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-03 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 43.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 października 2020 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-06 10:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 listopada 2020 r.

 

w sprawie: przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-16 15:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 45.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 listopada 2020 r.

 

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu gminy.

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-16 15:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 46.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 listopada 2020 r.

 

Treść

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-04 13:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 listopada 2020 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 13:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Przytyku w roku 2020 za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 14:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia schematu procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 14:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 grudnia 2020 r.

 

w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 14:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy Przytyk oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 14:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 52.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 13:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

w sprawie wzoru ankiety oraz harmonogramu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej obowiązujących w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 13:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion