Zarządzenia Wójta » rok 2020

 

Zarządzenie nr 1.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie: planów finansowych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 11:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 2.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/20009 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 11:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 3.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku Szkolnym 2020/2021

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 11:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 4.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk  w roku szkolnym 2020/2021

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 11:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 5.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25.2017 Wójta gminy Przytyk z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Przytyk regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 6.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 7.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 8.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przytyku.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 9.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2020 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 12:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 10.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 marca 2020 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-19 13:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarzadzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorzadowej Instytucji Kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-24 12:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Zarzadzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 marca 2020 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-24 12:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Zarzadzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2020 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-24 12:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na kok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04 maja 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04 maja 2020 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-27 13:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion