Zarządzenia Wójta » rok 2017

 


 

Zarządzenie Nr 1.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 16 stycznia 2017 r.

 

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-14 13:05, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 16 stycznia 2017 r.

 

w sprawie  uchylenia zarządzenia nr 12.2015 Wójta Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji oraz wysokości opłat

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-14 13:10, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 16 stycznia 2017 r.

 

w sprawie  powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z Nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-17 10:53, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 3a.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 16 stycznia 2017 r.


w sprawie kontroli zarządczej na 2017 rok w Urzędzie Gminy w Przytyku i jednostkach organizacyjnych Gminy

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-11 15:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

w sprawie  opracowania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-17 10:56, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 5.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 lutego 2017 r.

 

w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-17 10:59, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 6.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 20 lutego 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 13:38, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 7.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 20 lutego 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 13:40, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 8.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 lutego 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 13:43, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 28 lutego 2017 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na rok 2017
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 13:45, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 10.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 8 marca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Publicznej Biblioteki w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 14:00, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 8 marca 2017 r.


w sprawie szczegółowego trybu pracy komisji powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-10 12:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 12.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 8 marca 2017 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu n stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-24 15:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 13 marca 2017 r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-24 15:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 14.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 13 marca 2017 r.


w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-10 16:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 15.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 marca 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli w świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:48, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 16.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 23 marca 2017 r.


w sprawie określenia trybu ustalania opłat odpowiadających ponoszonym przez urząd Gminy w Przytyku dodatkowym kosztom udostępniania informacji publicznej na wniosek osoby wykonującej prawo dostępu do tej informacji, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:51, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 17.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:55, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 18.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:58, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 19.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 28 marca 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:59, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 
Zarządzenie Nr 19a.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 28 marca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-12 22:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:59, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 21.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 10:02, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 22.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2017/2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 10:07, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 23.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2017/2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 10:09, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 24.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 marca 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 24.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 marca 2017 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-31 10:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 25.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 10 kwietnia 2017 r.


w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Przytyk regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-25 15:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


Zarządzenie Nr 26.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 24 kwietnia 2017 r.


w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego "Moje Boisko- Orlik"

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-25 15:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 27.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-25 15:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 28.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu wydawania dowodów osobistych

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-25 15:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 28 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-25 15:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 30.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 26 maja 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Małgorzaty Mizerskiej- Kot

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 14:00, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 31.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 maja 2017 r.

 

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Przytyku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania zadanie pn. "Usługi w Zakresie Remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych na terenie gminy Przytyk" stanowiące zadanie własne Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 32.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 maja 2017 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 33.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 13 czerwca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2016/2017.

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 14:48, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 34.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publiczej Szkoły Podstawowej we Wrzosie.

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-27 14:48, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-19 19:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 36.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-19 19:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 37.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 - 2030

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-19 19:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 38.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-19 19:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 39.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 12 lipca 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie, Wrzos 6, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-19 19:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 40.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 lipca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty dla podmiotów korzystających z terenu Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-21 09:45, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 41.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 17 lipca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia godzin funkcjonowania Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-21 09:46, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 42.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 18 lipca 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie, Wrzos 6, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-31 22:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 43.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 lipca 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie, Wrzos 6, 26 - 650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 10:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 44.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 lipca 2017 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 10:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 45.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 10 sierpnia 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 10:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 46.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 10 sierpnia 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 10:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 10 sierpnia 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 10:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 sierpnia 2017 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 1

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Tabela nr 2 do załącznika nr 1

Tabela nr 3 do załącznika nr 1

Załącznik nr 2

Tabela nr 1 do załącznika nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-06 17:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 49.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-06 17:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 49a.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-12 22:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz 

 

 


 

Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 06 września 2017 r.


w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-06 17:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 06 września 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-06 17:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 51a.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 6 września 2017 r.


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-12 22:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 52.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 06 września 2017 r.


w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym we współdziałaniu ze starostwem powiatowym, służbami, inspekcjami, strażami z terenu powiatu radomskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-06 17:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 53.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 06 września 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Doroty Wąsik.

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-06 17:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 54.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 06 września 2017 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-06 18:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 55.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 września 2017 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-12 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 56.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 września 2017 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02 14:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 57.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 października 2017 r.


w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-05 23:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 58.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 listopada 2017 r.


w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-05 23:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 59.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 listopada 2017 r.


w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-05 23:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 60.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 17 listopada 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Marleny Szymańskiej

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-05 23:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 61.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 17 listopada 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Agnieszki Ostatek

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-05 23:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 62.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 20 listopada 2017 r.


w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-28 16:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-28 16:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 64.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 listopada 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-28 16:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 65.2017 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 15:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz