Zarządzenia Burmistrza » rok 2014

 

Zarządzenie Nr 1.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2022.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 08:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 2.2014 z dnia 17 stycznia  2014 r

 

w sprawie planów finsnowych zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 08:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 3.2014 z dnia 31 stycznia  2014 r


w sprawie wprowadzenia Wójta Gminy Przytyk i Planu dotychczas zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Przytyk w 2014 roku.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 21:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 4.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 09:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 5.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2011 w sprawie okreslenia regulaminu organizacujnego Urzędu Gminy .

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 09:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 6.2014 z dnia 25 lutego 2014 r

 

w sprawie powołania Komisji polubownego szacownia szkody łowieckiej.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 09:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 7.2014 z dnia 7 marca 2014 r


w sprawie ustalenia należności za rezerwację miejsca na parkingu

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 17:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 8.2014 z dnia  2014 r

 

w sprawie powołania Komisji do sprawprzeprowdzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 09:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 9.2014 z dnia 14 marca 2014 r

 

w sprawie zapewnienia miesc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obiwszczeń wyborczych i plakatów i komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 09:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 10.2014 z dnia 26 marca 2014 r

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 17:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 11.2014 z dnia 26 marca 2014 r

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowych Instytucji Kultury

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 18:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


Zarządzenie Nr 12.2014 z dnia 27 marca 2014 r

 

w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-13 11:47, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Zarządzenie Nr 14.2014 z dnia 31 marca 2014 r


w sprawie zmian w planie i wydatkówbudżetu gminy na 2014 rok

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 18:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 15.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w 2014 roku

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 18:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 16.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 19:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 17.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w 2014 roku

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 19:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 17a.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 19:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 18.2014 z dnia 5 maja 2014 r

w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-05 11:03, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 19.2014 z dnia 8 maja 2014 r

w sprawie stwierdzenia wygasniecia członkowstaw w obwodowej komisji wyborczej i uzupełnienia składu obwodowej komisji

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-08 09:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 21.2014 z dnia 30 maja 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatkw budżetu gminy na rok 2014.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-13 11:56, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 22.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania ezaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowcyh ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-02 08:11, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 23.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania ezaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowcyh ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-02 08:12, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 24.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania ezaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowcyh ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-02 08:13, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 25.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014.

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-08 14:17, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 26.2014 z dnia 17 lipca 2014 r

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-19 11:17, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 27.2014 z dnia 31 lipca 2014 r

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-19 11:19, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 27a.2014 z dnia 31 lipca 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-19 11:23, wprowadzający: Maciej Fokt
 

 Zarządzenie Nr 28.2014 z dnia 31 lipca 2014 r

 

w sprawie ustalenia terminu składanie wniosków o dofinansowanie uczniom zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w Gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-19 11:25, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 29.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r

 

w sprawie przedstawuienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-01 15:28, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 30.2014 z dnia 28  sierpnia 2014 r

 

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wborczych na terenie Gminy Przytyk w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-01 15:36, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 30a.2014 z dnia 29  sierpnia 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-29 12:41, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 31.2014 z dnia 03 września 2014 r

 

w sprawie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-29 12:47, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 32.2014 z dnia 04 września 2014 r

 

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2015 rok

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-29 12:51, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 33.2014 z dnia 26 września 2014 r

 

w sprawie ustalenia zasad potwierdzenia spełniania warunków stałego zamieszkania na obszarze gminy

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-29 12:55, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 34.2014 z dnia 30 września 2014 r


w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-21 21:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 35.2014 z dnia 30 września 2014 r


w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014.

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-21 21:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 36.2014 z dnia 21 października 2014 r


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników w zamian za święto przypadające 1 listopada 2014 r.

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-21 22:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 37.2014 z dnia 30 października 2014 r

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-09 12:45, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 38.2014 z dnia 31 października 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-09 12:47, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 39.2014 z dnia 12 listopada 2014 r

 

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-24 09:54, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 40.2014 z dnia 12 listopada 2014 r

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-24 09:56, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 40a.2014 z dnia 28 listopada 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-24 09:58, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 41.2014 z dnia 02 grudnia 2014 r

 

w sprawie powołanie składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-24 10:06, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 42.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r

 

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetoerj Gminy Przytyk o nazwie Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-21 13:44, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 43.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2014.

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-21 13:45, wprowadzający: Maciej Fokt