Zarządzenia Wójta » rok 2005
Zarządzenie Nr 1/2005 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 08:04:11 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:20:33, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 2/2005 
 w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości do trzecigo przetargu
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 08:05:44 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:21:40, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 3/2005 
 w sprawie: oracownia układu wykonwaczego budżetu
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 08:07:37 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:22:06, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 4/2005 
 w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 08:09:10 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:22:29, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 5/2005 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 08:10:22 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:22:45, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 6/2005 
 w sprawie: obniżenia ceny nierychomości do drugiego przetargu
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 08:11:50 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:23:06, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 7/2005 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 09:37:18 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:23:20, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 8/2005 
 w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości do trzeciego przetargu
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 09:38:49 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:23:39, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenia Nr 9/2005 
 w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 09:42:19 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:24:02, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 10/2005 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 09:43:26 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:27:31, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 11/2005 
 w sprawie: zmiany w budżecie na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 09:44:33 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:25:36, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 12/2005 
 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadzań i trybu pracy.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-16 09:45:54 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:25:53, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 13/2005 
 w sprawie: dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przytyku w związku z wyznaczonym w dniu 08 kwietnia 2005 roku pogrzebem Papieża Jana Pawła II
Data wprowadzenia informacji 2005-04-07 09:04:14 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:26:09, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 14/2005 
 w sprawie: opracownia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:01:06 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:27:13, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 15/2005 
 w sprawie: Wytycznych Wójta Gminy do działalności i planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminnie Przytyk w 2005 roku.
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:11:13 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:28:36, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 16/2005 
 w sparwie: zmiana w budżecie gminy na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:12:40 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:28:53, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 17/2005 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:20:07 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:29:06, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 18/2005 
 w sprawie: Ochrony danych osobowych w urzędzie Gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:21:18 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:29:22, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 19/2005 
 w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości do trzeciego przetargu
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:22:22 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:29:54, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 20/2005  
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:23:28 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:30:07, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 21/2005 
 w sprawie: opracownia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:24:37 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:30:24, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 22/2005 
 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:25:57 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:30:43, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 23/2005 
 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:28:19 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:30:58, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 24/2005 
 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-11-17 10:31:08 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:31:14, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 25/2005 
 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiergających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 11:43:55 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:31:49, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 26/2005 
 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 11:46:45 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:32:52, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 27/2005  
 w sprawie: powołania Komisji do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy ,, gnojowników" na terenie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 11:49:58 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:50:53, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 28/2005 
 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 11:52:05 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:34:06, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 29/2005 
 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 11:53:32 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:34:21, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 30/2005 
 w sprawie: powołania Komisji przeprowadzajacej konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 11:55:13 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:34:38, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenia Nr 31/2005 
 w sparwie: zatwierdzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych działajacych na terenie Gminy z uwzględnieniem wartości punktów ustalonych przez Radę Gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 12:00:55 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:34:54, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 32/2005 
 w sprawie: zmiana w budżecie gminy na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 12:01:56 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:39:29, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 33/2005 
 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 12:03:48 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:39:45, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 34/2005 
 w sprawie: powołania Obwodowych komisji Wyborczych w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 12:05:37 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:40:02, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 35/2005 
 w spr. opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 09:21:47 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:40:19, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 36/2005  
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 12:07:33 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:40:36, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 37/2005 
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 12:08:44 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:40:56, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 37a/2005 
 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 09:23:53 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:41:27, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 38/2005 
 w spr. organizacji stłego dyżuru Wójta w czasie podwyższenia stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie kryzysu i wojny
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 09:22:54 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:42:07, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 39/2005 
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-11-18 12:09:46 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:42:23, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 40/2005 
 w spr. przedłożenia projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 09:24:56 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:42:38, wprowadzający:Monika Marasek
 
 załączniki
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 09:25:29 Informację zaktualizowano 2006-07-17 13:20:57, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 41/2005 
 w spr. powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegi dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 09:26:37 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:43:05, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 42/2005 
 w spr. powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegi dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 10:08:19 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:43:34, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 43/2005 
 w spr. powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegi dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 10:32:46 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:49:49, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 44/2005 
 w spr. zman w budżecie gminy na rok 2005.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 10:10:16 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:44:23, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 45 
 w spr. zmany w budżecie gminy na rok 2005.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 10:33:48 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:54:07, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 46/2005 
 w spr. powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 10:16:10 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:45:28, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 47/2005 
 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 10:18:24 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:45:49, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 48/2005 
 w spr. obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 10:20:53 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:46:08, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 49/2005 
 w spr. zman w budżecie gminy na rok 2005.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 10:24:33 Informację zaktualizowano 2008-08-11 13:46:41, wprowadzający:Monika Marasek