Zarządzenia Wójta » rok 2008
Zarządzenie nr 1 
 w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:45:21 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:30:22, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 2 
 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:46:03 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:30:39, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 3 
 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:46:38 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:30:56, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 4 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:47:12 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:31:29, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 4a 
 w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:47:52 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:31:43, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 5 
 w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości do trzeciego przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:48:24 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:32:02, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 6 
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:48:56 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:32:17, wprowadzający:Monika Marasek
 
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ROK 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:50:07, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:53:13, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:54:51, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 3
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 14:55:10, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 4
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:01:27, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 7 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:02:20 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:32:40, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 8 
 w sprawie: powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:03:03 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:33:03, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 9 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:03:46 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:33:22, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 10 
 w sprawie przyjęcia Planu Działania w związku z Programem Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:04:16 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:33:45, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 11 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 15:04:45 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:33:58, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 12 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:38:50 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:34:12, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 13 
 w sprawie ustalenia wolnego dnia dla pracowników samorządowych gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 10:33:12 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:34:41, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 14 
 Zmieniające zarządzenie Nr 4a/2008 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:40:03 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:35:15, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 15 
  w sprawie powołania komisji oceniającej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 10:34:25 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:35:45, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 16 
 w sprawie przyjęcia Planu Działania w związku z Programem Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:40:57 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:35:58, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 17 
 Zmieniające zarządzenie Nr 4a/2008 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 10:35:26 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:36:16, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 18 
 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:41:40 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:36:32, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 19 
 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:42:22 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:36:52, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 20 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:42:59 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:37:22, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 21 
 w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentów powstałych podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 08:50:52 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:37:38, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 22 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 08:51:39 Informację zaktualizowano 2008-08-08 12:38:11, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 23 
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:03:29, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:10:50, wprowadzający: Marcin Kośla
załącznik nr 1 
 Porównanie planu z wykonaniem - dochody - za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:23:29, wprowadzający: Marcin Kośla
załącznik nr 2 
 Porównanie planu z wykonaniem - wydatki - za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:26:20, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:30:01, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:34:45, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:36:08, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:37:12, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 24 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 11:45:57, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 25 
 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1/2004 z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 12:07:49, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 26 
 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 13:03:09, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 27 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 13:12:36, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 28 
 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 13:20:31, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 29 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 13:23:45, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 30 
 w sprawie ustalenia wolnego dnia dla pracowników samorządowych gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:16:49, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 31 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:19:36, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 32 
 zmieniające Zarządzenia Nr 24/06 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 września 2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:22:25, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 33 
 w sprawie przedłożenia projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 13:31:41, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 34 
 w sprawie uchylenia części Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk Nr 31/2008 z dnia 31 października 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 13:35:46, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 35 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 15:15:00, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie nr 36 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-02-17 12:41:56, wprowadzający: Marcin Kośla