Zarządzenia Wójta » rok 2011
Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. 
 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi w Gminie Przytyk na VI kadencje
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:07:36, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 1a.2011 z dnia 21 stycznia 2011r. 
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Wierzgały
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:10:48, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. 
 zmieniające Zarządzenie 53/2010 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminego Biura Spisowego
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:32:10, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 2a.2011 z dnia 31 stycznia 2011r. 
 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:36:11, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 8 lutego 2011r. 
 w sprawie powołania Gminej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:38:08, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 8 lutego 2011r. 
 w sprawie powołania na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzedzie Gminy Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:40:47, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 22 lutego 2011r. 
 w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:52:21, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 24 lutego 2011r. 
 w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i zwiazków międzygminych oraz urzedów obsługujących te organy i związki oraz instrukcji archiwalnej.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:55:58 Informację zaktualizowano 2011-05-19 12:27:40, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 24 lutego 2011r. 
 w sprawie: powołania koordynatora czynności kancelaryjnych.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 11:57:39, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 24 lutego 2011r. 
 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:00:27, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 8 marca 2011r. 
 w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańa publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:03:20, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 24 marca 2011r. 
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:17:06, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 11.2011 z dnia 24 marca 2011r. 
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej i Samorzadowej Instytucji Kultury
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:20:27 Informację zaktualizowano 2011-05-19 12:34:40, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 25 marca 2011r. 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:28:40 Informację zaktualizowano 2011-05-19 12:29:53, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 13.2011 z dnia 28 marca 2011r. 
 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:38:11, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 14.2011 z dnia 31 marca 2011r. 
 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:40:56, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 15.2011 z dnia 31 marca 2011r. 
 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:43:36 Informację zaktualizowano 2011-05-19 12:44:00, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 16.2011 z dnia 12 kwietnia 2011r. 
 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzedu Gminy w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 12:58:58, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 17.2011 z dnia 12 kwietnia 2011r. 
 w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników Jednostek Organizacyjnuch Gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 13:02:07, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r. 
 w sprawie: obnizenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 13:04:19, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r. 
 W sprawie powołania komisji ds. weryfikacji szkód i szacowania skutkow powstałych wskutek zdarzeń losowych spowodowanych przez powódź w okresie sierpień - wrzesień 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 13:07:56, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 20.2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. 
 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 13:11:44, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 10 maja 2011r.  
 Zmienia się: Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 09:51:35 Informację zaktualizowano 2011-06-07 10:05:49, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 21a/2011 z dnia 10 maja 2011r.  
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 09:53:53, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 11 maja 2011r.  
 w sprawie powołania zespołu d/s zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 09:58:38, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 23.2011 z dnia 20 maja 2011r.  
 w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorianego
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 10:09:30, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 24.2011 z dnia 26 maja 2011r.  
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie ucznią zakupu podręczników.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 10:11:35, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 25 z dnia 30 maja 2011r.  
 w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 10:36:45 Informację zaktualizowano 2011-06-29 09:54:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 26.2011 z dnia 31 maja 2011r.  
 w sprawie:zmian w planie dochdów i wydatków budżetu gminy na rok 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 10:10:48, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 27.2011 z dnia 31 maja 2011r.  
 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 10:20:50, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 28.2011 z dnia 31 maja 2011r.  
 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 10:23:29, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 29.2011 z dnia 6 czerwca 2011r.  
 w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad i formy gospodarki komunalnej gminy.

Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 10:26:53, wprowadzający: Mariusz Wikaliński

 

Zarządzenie Nr 30.2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

Zarządzenie Nr 30.2011 Wójta Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-14 08:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 30a z dnia 29 czerwca 2011r 
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce likwidowanej - Przędsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Jednostka Budżetowa w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 13:56:18, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 31.2011 z dnia 30 czerwca 2011r 
 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 14:00:26, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 32.2011 z dnia 30 czerwca 2011r  
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 14:09:17, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 33.2011 z dnia 30 czerwca 2011r  
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 14:13:12, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 34.2011 z dnia 30 czerwca 2011r  
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 14:16:22 Informację zaktualizowano 2011-10-06 13:03:06, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 35a z dnia 25 lipca 2011r.  
 w powołania zespołu do opracowania zasad i form rozdysponowania materialnej pomocy dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy w dniu 14 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-19 14:19:45 Informację zaktualizowano 2011-10-06 13:00:50, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 35.2011 z dnia 29 lipca 2011r.  

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2011.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:10:17 Informację zaktualizowano 2011-10-08 11:48:01, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku 

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.

Załącznik nr 1

Zalącznik nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:21:11 Informację zaktualizowano 2011-10-08 11:50:54, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 37.2011 z dnia 08 sierpnia 2011r.  
 W sprawie powołania zespołu d/s redagowania biuletynu informacyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:43:15, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 09 sierpnia 2011
roku 
 zmieniające Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:49:37 Informację zaktualizowano 2011-10-06 13:51:40, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r 
 zmieniające Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:56:18, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 40.2011 z dnia 12 sierpnia 2011r  
 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 08:28:53, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 41.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r  

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk , kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansoweja za I półrocze 2011 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 08:34:43, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 42.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r  
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Krzysztofa Kulińskiego
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 08:39:58, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 43. 2011 z dnia 31 sierpnia 2011
roku 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2011.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 08:51:18 Informację zaktualizowano 2011-10-08 12:24:10, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 44.2011 z dnia 31 sierpnia 2011
roku 

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 09:04:18 Informację zaktualizowano 2011-10-07 09:05:44, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 45.2011 z dnia 14 września 2011r.
 
 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynującego zakup tuneli foliowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 09:09:48, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 14 września 2011
roku  
 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 09:17:37, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 19 września 2011r. 
 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 09:24:23, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 19 września 2011
roku 
 zmieniające Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 09:31:51, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 49.2011 z dnia 30 września 2011
roku 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2011.

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 14:13:44 Informację zaktualizowano 2011-10-11 15:11:04, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 50.2011 z dnia 30 września 2011
roku 

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 15:12:29 Informację zaktualizowano 2011-10-11 15:17:56, wprowadzający:Mariusz Wikaliński


Zarządzenie Nr 51.2011 z dnia 31 października
2011r.  

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 zarz Nr 511.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 09:28:49 Informację zaktualizowano 2012-01-19 10:05:00, wprowadzający:Monika Marasek


Zarządzenie Nr 52.2011 z dnia 31 października
2011r.  

załącznik nr 1

Załącznik 2

 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok..pdf

Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 11:08:17, wprowadzający: Monika Marasek

 


 

Zarządzenie Nr 53.2011 z dnia 2 listopada 2011 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Przytyku, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-14 09:04, wprowadzający: Paweł WójtowiczZarządzenie Nr 54.2011 z dnia 10 listopada 2011r.
 
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25 Wójta Gminy Przytyk z dn. 30 maja 2011r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 13:37:20, wprowadzający: Justyna Pudzianowska

Zarządzenie Nr 55.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

 

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 - 2017

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 21:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 56.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-14 08:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 57.2011 z dnia 15 listopada 2011 r.

 

w sprawie opracowania planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz jednostki samorządu terytorialnego

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 22:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 58.2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2011

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-14 08:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 59.2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-25 09:17, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. 

 
 w sprawie powołania komisji do dokonania przegladu dokumetacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzedzie Gminy Przytyku oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelari Tajnej .
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 09:03:06, wprowadzający: Mariusz Wikaliński

 


 

Zarządzenie Nr 63.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadania pn."Remont Mostu w Starym Młynie na rzece Radomce- powódź-maj-wrzesień 2010"

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-06 13:32, wprowadzający: Maciej Fokt