BIP - Przytyk Urząd Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej gminy Przytyk
Zarządzenia Wójta » rok 2018

 


 

Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-19 14:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie systemu kontroli zarządczej

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:47, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Gminy w Przytyku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:34, wprowadzający: Anna Kosuniak 


 

Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie wzoru ankiety oraz harmonogramu oceny systemu kontroli zarządczej obowiązujących w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:52, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia wzozu i harmonogramu sporządzania Informacji o Stanie Kontroli Zarządczej

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:56, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia wzoru Rejestu Ryzyk obowiązującego w roku 2018

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:58, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia Planu Działalności Gminy Przytyk na rok 2018

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 14:00, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 14:03, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu  Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-07 20:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 10.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 17 stycznia 2018 r.


w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

załącznik 1

załącznik 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 14:10, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie Nr 11.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2018/2019

załącznik 1

załącznik 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 15:13, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie Nr 12.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkołach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2018/2019

załącznik 1

załącznik 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 15:18, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie Nr 13.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-02 11:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 14.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 lutego 2018 r.


w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-02 11:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 2 lutego 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publiczego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-02 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 16.2018 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 7 lutego 2018 r.


w sprawie wykazu dokumentów niezbędnych w procedurze naboru i rekrutacji do oddziau/ów sportowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-02 11:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 8 lutego 2018 r.


w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-02 11:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 18.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 8 lutego 2018 r.


w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-02 11:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 19.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 lutego 2018 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu i przekazania majątku w związku z odejściem na emeryturę pracownika

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-26 10:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 20.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 lutego 2018 r.


w sprawie regulaminu użytkowania oraz ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-26 10:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2018 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-26 10:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 22.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 marca 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-26 10:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 23.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 marca 2018 r.


w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-08 20:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 27 marca 2018 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Sprawozdanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-08 20:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 25.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 27 marca 2018 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-08 20:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 marca 2018 r.


w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-08 20:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 27.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 kwietnia 2018 r.


w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2017/2018

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-08 20:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 28.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 kwietnia 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Przedszkolu w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-21 21:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 kwietnia 2018 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-21 21:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 kwietnia 2018 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-21 21:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 31.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 8 maja 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-21 21:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 maja 2018 r.


w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowch w Urzędzie Gminy w Przytyku

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-12 23:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 33.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2018 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-12 23:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 34.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2018 r.


w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-12 23:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 35.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11 czerwca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-12 23:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11 czerwca 2018 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek z budżetu Gminy Przytyk dla organizacji pozarządowych.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 20:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 czerwca 2018 r.


w sprawie udzielenia pożyczki organizacji pozarządowej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-02 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 38.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 czerwca 2018 r.


w sprawie udzielenia pożyczki organizacji pozarządowej.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-02 11:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 39.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 czerwca 2018 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 20:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 czerwca 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Marioli Białczak

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 20:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 41.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie, Wrzeszczów 47, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 20:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-16 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej ustalenia limitu liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-16 12:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 44.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Przytyk za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-19 12:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 45.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 lipca 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-16 12:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 lipca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie, Wrzeszczów 47, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-19 12:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 47.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2018 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie, Wrzeszczów 47, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-19 12:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 48.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2018 r.


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-23 10:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 lipca 2018 r.


w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-30 14:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz