Zarządzenia Wójta » rok 2021

 

Zarządzenie Nr 1.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 13:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 2.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych oraz prowadzenia inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 stycznia 2021 r

 

w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2021/2022

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 6.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2021/2022

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

 

Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ustalenia Regulaminu jej działania oraz ustalenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-17 18:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 lutego 2021 r.

 

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 15:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 11.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 lutego 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 lutego 2021 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-17 19:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 lutego 2021 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-17 19:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie 14.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 marca 2021 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 10:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie 15.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 marca 2021 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 11:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie 16.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2021 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 11:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie 17.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia z 15 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Przytyku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 maja 2021 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:37, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

 

Zarządzenie 18.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Anny Kosuniak

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:41, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie 19.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Pośnik

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:43, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie 20.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:44, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie Nr 21.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 22.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie

 

wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 23.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie:

 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 24.2021 z dnia 30 kwietnia 2021

 

w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Przytyku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania zadanie pn. Usługi w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych na terenie gminy Przytyk” stanowiące zadanie własne Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 25.2021 z dnia 30 kwietnia 2021

 

w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 26.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

 

 w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 27.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Urzędzie Gminy w Przytyku i trybu jej działania.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 28.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

 

w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie 29.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 maja 2021 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Studzienice.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-28 11:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2021 r

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-10 15:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 31.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 czerwca 2021 r

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-10 15:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 32.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11 czerwca 2021

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-18 10:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 czerwca 2021

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-18 10:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 34.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2021

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 11:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 35.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 lipca  2021

 

w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 11:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 36.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 27 lipca  2021

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-27 14:18, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 37.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 lipca 2021 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 35.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 lipca 2021 r. dot. powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-02 08:55, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

 

Zarządzenie nr 38.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 lipca 2021 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-05 20:23, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie nr 39.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 sierpnia 2021 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy w Przytyku oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-30 16:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 40.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2021 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieleletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-30 16:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 41.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2021 r.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.)) w związku z §7 pkt. 6 Uchwały Nr XXII.215.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 roku z późn. zm. zarządzam co następuje

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-30 16:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 42.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2021 r.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.)) w związku z §7 pkt. 6 Uchwały Nr XXII.215.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 roku z późn. zm. zarządzam co następuje

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-30 16:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 43.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2021 r.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.)) w związku z §7 pkt. 6 Uchwały Nr XXII.215.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 roku z późn. zm. zarządzam co następuje

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-01 10:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 44.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2021 r.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.)) w związku z §7 pkt. 6 Uchwały Nr XXII.215.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 roku z późn. zm. zarządzam co następuje

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-01 10:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 46.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Przedszkolu w Przytyku ul. Żeromskiego 11.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-01 13:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 47.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, ul. Szkolna 3.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 11:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 48.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku ul. Żeromskiego 11.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 11:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 49.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Siłowni.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 12:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 50.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 12:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 51.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 września 2021 r.

 

w sprawie: konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 12:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 52.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 września 2021 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 12:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 53.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 września 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. płac oświaty w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 12:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 54.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 września 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. płac w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 13:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 55.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 września 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 13:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 56.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 9 września 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Justyny Golus

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 13:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 57.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 września 2021r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 09:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 58.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 września 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-06 12:30, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie Nr 59.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 września 2021 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-04 12:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 60.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 września 2021 r.

 

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-04 13:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 61.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 września 2021 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych.

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-04 13:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 62.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 września 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe znajdujące się na terenie gminy Przytyk. 

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-10 10:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 63.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 września 2021 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-10 10:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 64.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 października 2021 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-10 10:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 65.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku oraz określenia regulaminu konkursu.

Załacznik Nr 1

Załacznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-05 12:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 66.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2021r.

 

w sprawie wprowadzenia „ Instrukcji postepowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-10 10:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 67.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 listopada 2021r.

 

w sprawie: przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-17 15:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 68.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 listopada 2021r.

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-17 15:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

 

Zarządzenie Nr 69.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2021r.

 

w sprawie: powołania komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Przytyk z mocy prawa.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 14:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 70.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 listopada 2021r.

 

w sprawie zmian osobowych w Gminnej Radzie Sportu.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 09:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 71.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2021r.

 

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczania relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 14:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 72.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 listopada 2021r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-09 12:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 73.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 grudnia 2021r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od dnia pracy w Urzędzie Gminy w Przytyku w roku 2021 za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021r.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-09 12:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 74.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 grudnia 2021r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Przytyku w roku 2022 za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2021r.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-09 12:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 75.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 grudnia 2021 r.

 

w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 08:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 78.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 grudnia 2021 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora dr. inwestycji oraz planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-22 14:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 79 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 grudnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 11:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 80 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 16:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion