Zarządzenia Wójta » rok 2021

 

Zarządzenie Nr 1.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 13:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 2.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych oraz prowadzenia inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 stycznia 2021 r

 

w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2021/2022

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 6.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2021/2022

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 14:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

 

Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ustalenia Regulaminu jej działania oraz ustalenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego i najem socjalny lokalu.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-17 18:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 lutego 2021 r.

 

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 15:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 11.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 lutego 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 lutego 2021 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-17 19:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 lutego 2021 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-17 19:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie 14.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 marca 2021 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 10:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie 15.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 marca 2021 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 11:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie 16.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2021 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 11:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie 17.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia z 15 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Przytyku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 maja 2021 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:37, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

 

Zarządzenie 18.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Anny Kosuniak

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:41, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Zarządzenie 19.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Pośnik

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:43, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie 20.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:44, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie Nr 21.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 22.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie

 

wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 23.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie:

 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 24.2021 z dnia 30 kwietnia 2021

 

w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Przytyku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania zadanie pn. Usługi w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych na terenie gminy Przytyk” stanowiące zadanie własne Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 25.2021 z dnia 30 kwietnia 2021

 

w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 26.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

 

 w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 27.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Urzędzie Gminy w Przytyku i trybu jej działania.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 10:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 28.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

 

w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie 29.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 maja 2021 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Studzienice.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-28 11:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2021 r

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-10 15:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 31.2021 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 czerwca 2021 r

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-10 15:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion