Zarządzenia Wójta » rok 2016

 


 

Zarządzenie Nr 1.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 04 stycznia 2016 r.

 

w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników w związku z zakupem okularów korekcyjnych do pracy przy komputerach w Urzędzie Gminy w Przytyku.

 


 

Zarządzenie Nr 2.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 04 stycznia 2016 r.

 

w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 10:14, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 3.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 15 stycznia 2016 r.

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 10:17, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 4.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 18 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Przytyk na rok szkolny 2016/2017.
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 10:22, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 5.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 18 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przytyk na rok szkolny 2016/2017.

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 10:25, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 6.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 18 stycznia 2016 r.

 

w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Gminy Przytyk
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 10:30, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 7.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 18 stycznia 2016 r.

 

w sprawie planu kontoli zarządczej w Urzędzie Gminy Przytyk  i jednostkach organizacyjnych Gminy
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 10:40, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 8.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 08 lutego 2016 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Karoliny Suwalskiej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 10:50, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 9.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 12 lutego 2016 r.

 

w sprawie planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok.
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 11:41, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 10.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 23 lutego 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 11:46, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 11.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 23 lutego 2016 r.

 

w sprawie  zmiany zarządzenia nr 4.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Przytyk na rok szkolny 2016/2017.
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 11:50, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 12.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 lutego 2016 r.

 

w sprawie  wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 11:52, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 13.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 lutego 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na  rok 2016.

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 11:55, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 14.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 01 marca 2016 r.

 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej- po pierwszych negatywnych wynikach przetargów- które zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przeargów ustnych nieograniczonych.

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-16 12:01, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 15.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 01 marca 2016 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 13:28, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 16.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 marca 2016 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Uzasadnienie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 13:31, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Zarządzenie Nr 17.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 marca 2016 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultuty.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 13:54, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Zarządzenie Nr 18.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 marca 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwenaryzacji

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-20 08:21, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 19.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 marca 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 13:59, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 20.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 4 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 14:01, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 21.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 4 kwietnia 2016 r.

 

Odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 14:03, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 22.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 04 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 14:04, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 23.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 04 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 14:06, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 24.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Załącznik 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 14:08, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 25.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-05 13:55, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Zarządzenie Nr 26.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-20 08:09, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 27.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie  zmiany zarządzenia nr 46.2013 z dnia 10 września 2013 w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Przytyku"

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-05 14:02, wprowadzający: Maciej Fokt


 

Zarządzenie Nr 28.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie sprzedaży w drodze licytacji drewna będącego własnością Gminy Przytyk.
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-05 14:03, wprowadzający: Maciej Fokt


 

Zarządzenie Nr 29.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki zamorządu terytorialnego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-05 14:05, wprowadzający: Maciej Fokt


Zarządzenie Nr 30.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie wydatków i przychodów budżetu gminy na rok 2016.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-05 14:07, wprowadzający: Maciej Fokt


 

Zarządzenie Nr 31.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 5 maja 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku, 26-650 Przytyk, ul. Żeromskiego 11.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-05 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 32.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 23 maja 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji do dokonania przejęcia lokalu mieszkalnego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-31 12:04, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 33.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 23 maja 2016 r.

 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej- po drugim negatywnym wyniku przetargu- dla nieruchomości o nr ew. 13/20 położonej w Podgajku Zachodnim.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-31 12:07, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 34.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 maja 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku, 26-650 Przytyk, ul Żeromskiego 11

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 35.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 maja 2016 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-30 12:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

 

Zarządzenie Nr 36.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 28 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku, 26-650 Przytyk, ul. Żeromskiego 11

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-30 12:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 37.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 28 czerwca 2016 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku, 26-650 Przytyk ul Żeromskiego 11

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-11 15:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 38.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-29 08:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 39.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 czerwca 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-29 08:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 40.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 lipca 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-29 08:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 41.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

w sprawieprzedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieleletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-29 08:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 42.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie uczniom zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w Gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-29 09:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 43.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-29 09:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 43.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-29 09:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 44.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 18 sierpnia 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 45.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 26 sierpnia 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 46.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach - Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 47.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 15:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 48.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 5 września 2016 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 15:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 49.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 września 2016 r.

 

w sprawie akceptacji i wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Przytyku"

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-04 08:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 50.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 września 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-04 08:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 51.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 września 2016 r.

 

w sprawie utworzenia i przygotowania do działania formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-04 09:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 52.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 września 2016 r.

 

w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Przytyk

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-04 09:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 53.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 17 października 2016 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-04 09:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 54.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 27 października 2016 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-04 09:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 55.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 października 2016 r.

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-04 09:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 56.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 października 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-04 09:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 57.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 10 listopada 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 14:32, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 58.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 listopada 2016 r.

 

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2030.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 14:52, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 59.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 listopada 2016 r.

 

przedłożenia projektu budżetu gminy.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:00, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 60.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 15 listopada 2016 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia 53.2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Przytyku, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:04, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 61.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 listopada 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:07, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 62.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 listopada 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:12, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 63.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 1 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:14, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 64.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 listopada 2016 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:17, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 65.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 listopada 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2016.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:20, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 66.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 listopada 2016 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Przytyku, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:23, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 67.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:24, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 68.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 15:25, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 69.2016 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Przedszkolu w Przytyku i Publicznym Gimnazjum im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 12:03, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 70.2016 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towaru i usług w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 12:13, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 71.2016 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2016 r.

 

w sprawie powołania zespołu do spraw redagowania biuletynu informacyjnego - Gmina Przytyk (informator samorządowy)

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 12:59, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 72.2016 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 13:02, wprowadzający: Maciej Fokt