Zarządzenia Wójta » rok 2009
Zarządzenie Nr 1/09 z dnia 12 lutego 2009r. 
 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2009-02-17 14:05:00 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:45:28, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 2/09 z dnia 9 marca 2009r. 
 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 11:48:30 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:45:39, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 3/09 z dnia 10 marca 2009r. 
 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 11:51:01 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:45:51, wprowadzający:Marcin Kośla
Załącznik do Zarządzenia Nr 3/09 
 załącznik nr 1 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 11:54:20 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:44:43, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 4/09 z dnia 12 marca 2009r. 
 w sprawie ustalenia składu i zasad powołania członków Gminnej Rady Sportu w Przytyku oraz ustalenia regulaminu jej działania
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 12:01:37 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:46:02, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 5/09 z dnia 12 marca 2009r. 
 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 12:03:43 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:46:13, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 6/09 z dnia 17 marca 2009r. 
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:43:31 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:46:21, wprowadzający:Marcin Kośla
Załączniki do Zarządzenia Nr 6/09 
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK ZA ROK 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 15:01:40, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 1 - PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM – DOCHODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:49:54 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:59:35, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2 - PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM – WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:52:23 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:59:04, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji zadań w 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:54:19 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:58:55, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 4 - Roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:55:40 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:58:47, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 7/09 z dnia 31 marca 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:57:36 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:58:40, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 8/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 15:03:17, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 9/09 z dnia 12 maja 2009r. 
 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 15:08:45, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Zarządzenia Nr 9/09 

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

 załącznik nr 1 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 15:12:50 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:02:09, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 15:14:36 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:04:04, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 3 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sukowie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 15:15:40 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:04:31, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 4 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 we Wrzosie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 15:17:49 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:04:59, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 5 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 we Wrzeszczowie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 15:18:40 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:05:33, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 10/09 z dnia 25 maja 2009r. 
 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 13:21:38, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 11/09 z dnia 29 maja 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 13:49:50, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 12/09 z dnia 5 czerwca 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 13:59:57, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 13/09 z dnia 18 czerwca 2009r. 
 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Przytyku oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 14:13:32, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Zarządzenia Nr 13/09 
 REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W PRZYTYKU oraz JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY PRZYTYK
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 14:17:26, wprowadzający: Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 14/09 z dnia 18 czerwca 2009r. 
 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Przytyk regulaminu okresowej oceny pracowników
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 14:22:21, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Zarządzenia Nr 14/09 
 REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach Urzędu Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 14:45:29, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria dodatkowe
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 14:48:01 Informację zaktualizowano 2009-07-06 14:51:03, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2 do Regulaminu - Arkusz Okresowej Oceny Pracownika
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 14:48:37 Informację zaktualizowano 2009-07-06 14:50:33, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 3 do Regulaminu - Odwołanie od oceny okresowej
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 14:49:02 Informację zaktualizowano 2009-07-06 14:51:48, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 15/09 z dnia 18 czerwca 2009r. 
 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 14:53:42, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Zarządzenia Nr 15/09 
 REGULAMIN PRACY pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 15:01:22 Informację zaktualizowano 2009-07-06 15:01:47, wprowadzający:Marcin Kośla
Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 18 czerwca 2009r. 
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 14:45:49 Informację zaktualizowano 2009-10-01 15:22:04, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 17/09 z dnia 30czerwca 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 14:47:20, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 18/09 z dnia 03 lipca 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 14:49:04, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 19/09 z dnia 3 lipca 2009r. 
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 14:51:42, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 20/09 z dnia 3 lipca 2009r. 
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 14:52:52, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 21/09 z dnia 3 lipca 2009r. 
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 14:53:52, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 22/09 z dnia 3 lipca 2009r. 
 w sprawie przydzielenia środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 14:58:40 Informację zaktualizowano 2010-01-07 08:18:15, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 23/09 z dnia 28 lipca 2009r. 
 w sprawie: powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej i wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędnych informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 15:02:21, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 23A/09 z dnia 31 lipca 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 15:03:19, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 24/09 z dnia 3 sierpnia 2009r. 
 w sprawie ustalenia wolnego dnia dla pracowników samorządowych Urządu Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 15:04:50, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 25/09 z dnia 17 sierpnia 2009r. 
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 15:06:43, wprowadzający: Monika Marasek
 
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytyk za I półrocze 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-10-01 15:14:38, wprowadzający: Monika Marasek
załącznik nr 1 
 Porównanie planu z wykonaniem - dochody
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 11:21:17 Informację zaktualizowano 2009-10-02 11:22:16, wprowadzający:Monika Marasek
załącznik nr 2 
 Porównanie planu z wykonaniem - wydatki
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 11:23:43, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Informacja za I półrocze 2009r. - Gminna Biblioteka Publiczna
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 11:25:43, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 11:29:25, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I pólrocze 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 11:30:37, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 26/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 11:34:59, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 27/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 11:37:00, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 28/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 12:03:14, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 29/09 z dnia 4 września 2009r. 
 w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu gminno-powiatowo obronnym pk. „ RADOMKA 2009 " we współdziałaniu z gminnymi służbami i strażą.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 12:44:09, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 30 września 2009r. 
 w sprawie wprowadzenia : Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 13:20:32, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 32/09 z dnia 2 października
2009r. 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2009-10-15 08:40:07, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 33/09 z dnia 2 października 2009 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:06:26, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 34/09 z dnia 12 października
2009r. 
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:08:50 Informację zaktualizowano 2010-04-15 08:25:02, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 35/09 z dnia 13 października
2009r. 
 w sprawie wysokości dofinansowania i zwrotu kosztów dowozu dzieci nieoełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Przytyk do szkół i palacówek oswiatowych
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:17:07 Informację zaktualizowano 2009-11-20 13:33:04, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 36/09 z dnia 15 października 2009 

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Przytyku

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 36.doc

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 36.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:37:56 Informację zaktualizowano 2009-11-20 13:48:47, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 37/09 z dnia 27 października 2009 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:39:40, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 38/09 z dnia 30 października
2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:52:05 Informację zaktualizowano 2009-11-20 13:52:48, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 39/09 z dnia 13 listopada 2009r. 
 w sprawie przedłożenia projektu budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:56:27, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 40/09 z dnia 17 listopada 2009r. 
 w sprawie powołanie Zespołu d/s zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:59:38, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 41/09 z dnia 17 listopada 2009r. 

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez gminę oraz jednostki organizacyjne podległe gminie.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 10:21:57 Informację zaktualizowano 2009-12-03 14:04:02, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 42/09 z dnia 30 listopada 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 13:47:01, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 43/09 z dnia 01 grudnia 2009r. 
 w sprawie ustalenia wolnego dnia dla pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 13:51:28, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 44/09 z dnia 17 grudnia 2009r.  

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22 Wójta Gminy Przytyk z dn. 01.09.2006 r. określającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przytyk

Schemat oganizacyjny

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-17 12:43:57 Informację zaktualizowano 2010-09-28 12:40:03, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 45/09 z dnia 31 grudnia 2009r.  

 

 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 13:21:42 Informację zaktualizowano 2010-02-01 13:25:34, wprowadzający:Mariusz Wikaliński