Zarządzenia Wójta » rok 2003
Zarządzenie Nr 1/2003 
 w spr. zatwierdzenia i wprowadzenia "Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Przytyku".
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:21:50 Informację zaktualizowano 2004-01-27 08:22:48, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 2/2003 
 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:24:50, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 3/2003 
 w spr. powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:26:16 Informację zaktualizowano 2004-01-27 08:26:43, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 4/2003 
 w spr. powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela nominowanego.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:31:11 Informację zaktualizowano 2004-01-27 08:32:03, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 5/2003 
 w spr. wyznaczenia członków Komisji Przetargowej na zadanie realizowane w ramach programu SAPARD pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Młódnice, Gaczkowice i Krzyszkowice.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:38:49, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 6/2003 
 w spr. przedłożenia sproawozdania z wykonania budżetu gminy.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:42:42, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 7/2003 
 w spr. powołania składu osobowego obwodowych komisji do spraw referendum.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:45:04, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 8/2003 
 w spr. określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola i dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Przyty.k
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:48:21, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 9/2003 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:49:49 Informację zaktualizowano 2004-01-27 08:50:23, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 10/2003 
 w spr. określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola i dyrektora szkół prowadzonych przez gminę Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:53:02, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 11/2003 
 w spr. powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 08:59:15, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 12/2003 
 w spr. zmian w budżecie gminy.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 09:01:31, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 13/2003 
 w spr. powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na styanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 09:05:43, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 14/2003 
 w spr. powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowoisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie..
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 09:08:32, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 15/2003 
 w spr. powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 09:12:05, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 16/2003 
 w spr. powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 09:13:48, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 17/2003 
 w spr. powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 09:14:44, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 18/2003 
 w spr. powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:20:45, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 19/2003 
 w spr. powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:23:11, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 20/2003 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-24 11:54:22 Informację zaktualizowano 2004-01-27 08:05:37, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 22/2003 
 w spr. przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-24 15:35:47 Informację zaktualizowano 2004-01-27 08:08:23, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 23/2003 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Data wprowadzenia informacji 2003-09-24 11:55:19 Informację zaktualizowano 2004-01-27 08:19:27, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 21/2003 
 w spr. wyznaczenia członków Komisji celem dokonania odbioru wykonywanych robót na zadania realizowane w ramach programu SAPARD pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączmi w miejscowościach: Młódnice, Gaczkowice i Krzyszkowice.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:28:25, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 24/2003 
 w spr. ustalenia ceny za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:30:00, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 25/2003 
 w spr. zmian w budżecie gminy w 2003 roku.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:31:16, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 26/2003 
 w spr. wyznaczenia członków Komisji celem dokonania odbioru wykonywanych robót inwestycyjnych pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przytyku".
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:33:27, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 27/2003 
 w spr. powołania zespołu do spraw zniszczenia dokumentów z wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:35:44, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 28/2003 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:37:28, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 29/2003 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:38:39, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 30/2003 
 w spr. przedłożenia projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:40:11, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 31/2003 
 w spr. powołania Komisji Przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:41:26, wprowadzający: Monika Marasek
Zarzadzenie Nr 32/2003 
 w spr. powołania zespołu d/s zniszczenia dokumentacji z referendum unijnego.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:42:54, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie Nr 33/2003 
 w spr. zmian w budżecie gminy w roku 2003.
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 10:44:00 Informację zaktualizowano 2004-01-27 10:44:57, wprowadzający:Monika Marasek