Zarządzenia Wójta » rok 2013
Zarządzenie Nr 1.2013 z dnia 2 stycznia 2013r.  
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-03-11 10:56:17 | Data modyfikacji: 2013-03-11 11:20:17.
Zarządzenie Nr 1a .2013 z dnia 8 stycznia 2013r. 
 
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-03-11 10:57:34 | Data modyfikacji: 2013-03-11 11:20:25.
Zarządzenie Nr 2.2013 z dnia 14 stycznia 2013r.  
 zmieniające Zarządzenie Nr 28/2011 Wójt Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdycypinarnego
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2013-03-11 11:01:56 | Data modyfikacji: 2013-03-11 11:20:38.
Zarządzenie Nr 3.2013 z dnia 14 stycznia 2013r.  
 w sprawie: planów finansowych zadń z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawieniami na 2013 rok
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2013-03-03 17:58:32 | Data modyfikacji: 2013--11 11:20:38.
 

Zarządzenie Nr 4.2013 z dnia 14 stycznia 2013r

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników Jednostej Organizacyjnych Gminy Przytyk
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-11 17:57:32 | Data modyfikacji: 2013-10-11 17:59:10.

Zarządzenie Nr 5.2013 z dnia 14 stycznia 2013r.  

 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2013-03-11 11:08:31 | Data modyfikacji: 2013-03-11 11:19:10.
Zarządzenie Nr 6.2013 z dnia 15 stycznia 2013r.  
 w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2013-03-11 11:10:02 | Data modyfikacji: 2013-03-11 11:19:00.
Zarządzenie Nr 7.2013 z dnia 16 stycznia 2013r.  
 w sprawie powołania zespołu do pracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Przytyk
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2013-03-11 11:12:47 | Data modyfikacji: 2013-03-11 11:18:53.
Zarządzenie Nr 8.2013 z dnia 16 stycznia 2013r.  
 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzedzie Gminy Przytyk i jednostek organizayjnych Gminy
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2013-03-11 11:15:03 | Data modyfikacji: 2013-03-11 11:20:06.
Zarządzenie Nr 9.2013 z dnia 11 marca 2013r.  
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2013-03-11 11:18:20 | Data modyfikacji: 2013-03-11 11:53:54.
Zarządzenie Nr 10.2013 z dnia 11 marca 2013r.  
 w sprawie szczegółowego trybu pracy komisji powołanej dla przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminej Biblioteki Publcznej w Przytyku
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-03-13 08:32:35 | Data modyfikacji: 2013-03-14 14:47:58.
Zarządzenie Nr 11.2013 z dnia 11 marca 2013r.  
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminej Biblioteki Publicznej w Przytyk
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-03-13 08:35:07 | Data modyfikacji: 2013-03-14 14:47:58.

 


 

Zarządzenie Nr 12.2013 z dnia 12 marca 2013r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Ilony Drabik

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 12:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 13.2013 z dnia 12 marca 2013r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Moniki Senator - Przychodzień

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 12:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 14.2013 z dnia 25 marca 2013r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 14:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 15.2013 z dnia 25 marca 2013r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 14:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 16.2013 z dnia 29 marca 2013r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 14:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 17.2013 z dnia 29 marca 2013r.

 

w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie kierowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sekretarzowi Gminy Alinie Szczęśniak

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 14:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 18.2013 z dnia 31 maja 2013r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 14:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

Zarządzenie Nr 19.2013 z dnia 24 kwietnia 2013r

 

w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przytyk i gminnych jednostkach organizacyjnych

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 10:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie Nr 20.2013 z dnia 24 kwietnia 2013r

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem dla Urzędu Gminy Przytyk i jednostek organizacyjnych Gminy Przytyk.

 Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 12:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

  


 

Zarządzenie Nr 21.2013 z dnia 30 kwietnia 2013r

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 13:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 22.2013 z dnia 30 kwietnia 2013r

 

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 13:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 23.2013 z dnia 17 maja 2013r

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-26 22:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 24.2013 z dnia 21 maja 2013r

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 czerwca 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przytyku

 Data wprowadzenia informacji: 2013-06-26 22:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 25.2013 z dnia 21 maja 2013r

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-26 22:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 26.2013 z dnia 22 maja 2013r

 

w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-26 22:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 27.2013 z dnia 31 maja 2013r

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-26 22:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 28.2013 z dnia 31 maja 2013r

 

w sprawie zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

 Data wprowadzenia informacji: 2013-06-26 22:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 29.2013 z dnia 6 czerwca 2013r

 

w sprawie zorganizowania gminnego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczenia powiatowego pk. "RADOMKA 2013"

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-26 22:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 30.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 czerwca 2013r

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 12:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 31.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 4 lipca 2013r

 

w sprawie powołania składu osobwoego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 12:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 32.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 4 lipca 2013r

 

w sprawie powołania składu osobwoego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 12:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 33.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 4 lipca 2013r

 

w sprawie powołania składu osobwoego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 12:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 34a.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2013r

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-26 13:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 35.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 sierpnia 2013r

 

w sprawie powołania zespołu ds. redagowania biuletynu informacyjnego - Gmina Przytyk (informator samorządowy)

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-26 14:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 36.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 sierpnia 2013r

 

w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-26 14:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 37.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 sierpnia 2013r

 

w sprawie akceptacji Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-14 20:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 38.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 sierpnia 2013r

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-26 14:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 39.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 sierpnia 2013r

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-26 14:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 40.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 sierpnia 2013r

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-15 12:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 41.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 sierpnia 2013r

 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-15 12:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 41a.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 sierpnia 2013r

 

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-15 12:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 42.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 września 2013r

 

w sprawie opracowania materiałów plastycznych do projektu budżetu gminy na 2014 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-15 12:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 43.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 września 2013r

 

w sprawie wprowadzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 09:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 44.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 września 2013r

 

w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 09:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 45.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 9 września 2013r

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-15 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 46.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 września 2013r

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Przytyku".

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 09:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 47.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 września 2013r

 

w sprawie prowadzenia inwentaryzacji

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 09:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 48.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 września 2013r

 

 w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 49.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 września 2013r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2013.

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 50.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 października 2013r

 

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 51.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 października 2013r

 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 52.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 października 2013r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2013.

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 53.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2013r

 

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014 - 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 54.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2013r

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy.

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 55.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2013r

 

w sprawie sprawdzenia działania systemu alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna próba.

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 56.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2013r

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 08:48, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Dariusz Wołczyński
 

Zarządzenie Nr 57.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2013r

 

w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 08:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Dariusz Wołczyński

 

 


 

Zarządzenie Nr 58.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2013r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2013.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 10:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Dariusz Wołczyński

 

 


 

Zarządzenie Nr 59.2013 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 grudnia 2013r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2013.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 10:20, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Dariusz Wołczyński