Zarządzenia Wójta » rok 2010
Zarządzenie Nr 1/010 z dnia 4 stycznia 2010r. 
 zmiana zarządenia w sprawie wysokości dofinansowania i zwrotu kosztów dowozu dzieci nieoełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Przytyk do szkół i palacówek oswiatowych
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 13:49:30, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. 

w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 13:52:05 Informację zaktualizowano 2010-02-01 13:57:46, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. 

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Zalacznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 14:03:10 Informację zaktualizowano 2010-02-01 14:07:37, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. 
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 czerwca 2009 r. określającego Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 14:06:43 Informację zaktualizowano 2010-02-01 14:28:15, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. 
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/06 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 września 2006 określający Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 14:18:06, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. 
 w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości do drugiego przetargu.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-01 14:19:09, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 1 marca 2010r.  
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 11:03:30 Informację zaktualizowano 2010-04-28 10:19:10, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Henryk Lesiak
Zarządzenie Nr 6a/2010 z dnia 26 lutego 2010r. 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 10:22:30 Informację zaktualizowano 2010-04-28 10:49:51, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Anna Rogulska
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 17 marca 2010r.  

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Sprawozdanie oraz załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 10:50:42 Informację zaktualizowano 2010-07-21 14:30:17, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Anna Rogulska
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 17 marca 2010r.  

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

 W sprawie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 10:52:45 Informację zaktualizowano 2010-06-02 10:11:40, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 31 marca 2010r.  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 10:53:56 Informację zaktualizowano 2010-05-17 09:53:55, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Anna Rogulska
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r.  
 w sprawie ustalenia wolnego dnia dla pracowników samorządowych Urządu Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 11:03:22 Informację zaktualizowano 2010-04-28 11:04:13, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alina Szczęśniak
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.  

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

Załacznik nr 1 - Dochody

Załacznik nr 2 - Wydatki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 11:04:50 Informację zaktualizowano 2010-05-17 10:34:22, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Anna Rogulska
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010

Załacznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 11:50:16 Informację zaktualizowano 2010-05-17 14:24:07, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Anna Rogulska
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.  

w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 12:00:57 Informację zaktualizowano 2010-05-17 14:46:42, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Jan Puszka
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 07 maja 2010r.  
 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Wójta Gminy Przytyk z dn. 01 września 2006r. określającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 12:02:47 Informację zaktualizowano 2010-05-17 14:41:59, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 07 maja 2010r.  
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie rządowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-17 14:42:32 Informację zaktualizowano 2010-05-17 14:44:14, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 17 maja 2010r.  
 W sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-21 12:35:28 Informację zaktualizowano 2010-05-21 12:40:47, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 25 maja 2010r.  
 W sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 14:52:49, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 28 maja 2010r.  

 

 w sprawie powołania Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - powódź, deszcz nawalny na terenie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 14:53:56 Informację zaktualizowano 2010-05-28 14:55:47, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 19a/2010 z dnia 31 maja 2010r.  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010.

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 15:26:03 Informację zaktualizowano 2010-06-28 14:54:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 1 czerwca 2010r.  
 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 15:27:08 Informację zaktualizowano 2010-06-28 14:00:22, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 1 czerwca 2010r.  
 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 15:27:36 Informację zaktualizowano 2010-06-10 12:01:48, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 7 czerwca 2010r.  

w sprawie : określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Załacznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 12:26:27 Informację zaktualizowano 2010-06-28 13:58:34, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010r.  
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie ucznią zakupu podręczników.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 12:26:43 Informację zaktualizowano 2010-06-28 12:52:43, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:17:03, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. 
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Krawczyk nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:..
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:17:27 Informację zaktualizowano 2010-07-06 10:41:13, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Halina Wilczyńska
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. 
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Leśnowolskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:..
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:17:35 Informację zaktualizowano 2010-07-06 10:42:49, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. 
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Wlazło nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:..
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:17:49 Informację zaktualizowano 2010-07-06 10:44:16, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. 
  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Praska nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:..
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:21:21 Informację zaktualizowano 2010-07-06 10:45:58, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.  
  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Wójtowicz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:..
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:21:47 Informację zaktualizowano 2010-07-06 10:47:00, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.  
  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Radomskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:..
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:22:04 Informację zaktualizowano 2010-07-06 10:48:09, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.  
  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kamili Latały nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:..
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:22:44 Informację zaktualizowano 2010-07-06 10:49:16, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.  
  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kingi Kubickiej - Szymanowicz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:..
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 11:22:57 Informację zaktualizowano 2010-07-06 10:50:45, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.  
 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 10:30:01, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 5 lipca 2010r.  
 w sprawie powołania Komosji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 10:30:35 Informację zaktualizowano 2010-07-28 10:57:41, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 5 lipca 2010r.  
 w sprawie powołania Komosji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 10:30:56 Informację zaktualizowano 2010-07-28 11:01:01, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 36/10 z dnia 30 lipca 2010r 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 08:32:25 Informację zaktualizowano 2010-08-17 09:34:02, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 30 lipca 2010r  

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-17 08:57:37 Informację zaktualizowano 2010-08-17 09:33:32, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r  

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-26 11:57:34, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Sprostowanie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 10:34:42 Informację zaktualizowano 2010-10-04 09:44:41, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 39a/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r  

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 10:35:39 Informację zaktualizowano 2010-09-09 12:28:17, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 03 września 2010r  
 W sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 12:30:30 Informację zaktualizowano 2010-09-09 13:18:52, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 09 września 2010r  
 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2010-09-16 11:50:35, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 10 września 2010r  
 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 08:55:52 Informację zaktualizowano 2010-09-29 09:15:08, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 28 września 2010r  
 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 08:58:28, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 30 września 2010r  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010.

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-22 10:00:17 Informację zaktualizowano 2010-10-25 10:44:29, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 30 września 2010r  

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-22 10:01:38 Informację zaktualizowano 2010-10-25 11:03:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 18 października
2010r  
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 12:30:17 Informację zaktualizowano 2010-10-29 12:15:18, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 28 października
2010r. 
 ZARZADZENIE 47-2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-17 10:10:14, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 29 października
2010r  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010.

Załacznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 15:17:53 Informację zaktualizowano 2010-11-26 15:30:39, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 4 listopada 2010r  

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

Zal. 1 do Zarz. 49-2010.xls

Zal. 2 do Zarz. 49-2010.xls

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 15:35:45 Informację zaktualizowano 2010-12-17 11:07:11, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 12 listopada 2010r.
 
 w spawie przedłożenia projektu budrzetu gminy.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 11:09:35 Informację zaktualizowano 2010-12-21 14:46:39, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 12 listopada 2010r 
 w sprawie: przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Przytyk na lata 2011 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 13:40:31 Informację zaktualizowano 2010-12-21 14:45:37, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 12 listopada 2010r 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 13:41:01 Informację zaktualizowano 2010-12-21 14:43:02, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 52a/2010 z dnia 30 listopada 2010r 
 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 13:41:26 Informację zaktualizowano 2010-12-21 14:29:42, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 52b/2010 z dnia 30 listopada 2010r 

w sprawie zmian wplanie finansowym zadań z zakresu zadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 13:42:19 Informację zaktualizowano 2010-12-21 14:40:23, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 6 grudnia 2010r 
 w sprawie powołania Gminego Biura Spisowego.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 13:43:09 Informację zaktualizowano 2010-12-21 14:41:11, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 16 grudnia 2010r 

w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji.

Załącznik 1

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 13:43:45 Informację zaktualizowano 2010-12-17 14:34:30, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Nr 55 z dnia 16 grudnia 2009r.  
 w sprawie ustalenia wolnego dnia dla pracowników samorządowych Urzędu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 13:10:11 Informację zaktualizowano 2010-12-17 13:44:59, wprowadzający:Mariusz Wikaliński