Zarządzenia Burmistrza » rok 2006
Zarządzenie nr 1 
 w spr. powołania komisji d/s przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:46:05, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 1A 
 w spr. regulaminu Zakładowego Fundudzu Świadczeń Socjalnych.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:52:19, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 2 
 w spr. opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:47:08 Informację zaktualizowano 2006-07-17 12:50:32, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 3 
 w spr. wyrycznych Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2006r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Przytyk w 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:49:36, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 4 
 w spr. powołania Komisji Przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:53:02, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 5 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:53:58, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 6 
 w spr. obniżenia ceny nieruchomości do trzeciego przetargu.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:55:00, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 7 
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Data wprowadzenia informacji 2006-06-27 14:28:36, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załączniki
Data wprowadzenia informacji 2006-06-28 10:03:16, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 8 
 w spr. powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:55:55, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 9 
 w spr. powołania zespołu d/s zniszczenia dokumentów powstałych podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25.09.2005r oraz z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23.10.2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 12:58:43 Informację zaktualizowano 2006-07-17 12:59:09, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr. 10/2006 
 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 15:27:49 Informację zaktualizowano 2006-04-13 15:35:26, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 11 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:00:26, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 12 
 w spr. zatwierdzenia Regulaminu Orgnizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:03:00, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 13 
 w spr. ustalenia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników samorządowych Gminy w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:04:27, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 14
 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:12:12, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 15 
 w spr. obniżenia ceny nieruchomości do kolejnego przetargu.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:13:36, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 16 
 w spr. powołania zespołu zadaniowego gm. Przytyk do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gm. Przytyk na lata 2006-2013.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:15:41, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 16A 
 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:16:37, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 17 
 w spr. powołania Komisji Przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:17:23, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 18 
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 13:13:24, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 19 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 13:14:09, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 20 
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2006 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 13:14:52, wprowadzający: Monika Marasek
załączniki 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 13:35:11, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 21 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 14:08:42, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 22 
 w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 14:12:32, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 23 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 14:13:26, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 24 
 w spr. powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 14:14:55, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 25 
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 14:17:10, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządznie nr 26 
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 14:17:44, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 27 
 w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Przytyk na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym
Data wprowadzenia informacji 2006-12-06 09:03:50, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 28 
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 14:18:36 Informację zaktualizowano 2006-11-24 14:20:03, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 29 
 w sprawie przedłożenia projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 14:19:45, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 30 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 08:40:55, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 31 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 08:41:56, wprowadzający: Monika Marasek