Zarządzenia Wójta » rok 2022

 

Zarządzenie nr 1.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 stycznia 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 16:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 2.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 16:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 3.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 stycznia 2022 roku

 

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok .

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-17 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 4.2022  Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 stycznia 2022 roku

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku ul.Żeromskiego 11 .

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-17 14:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 5.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 stycznia 2022 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2022/2023

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-25 12:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 6.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 stycznia 2022 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2022/2023

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-25 12:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 7.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 stycznia 2022 roku

 

w sprawie używania niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych do jazd lokalnych przez dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-25 13:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 8.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 07 lutego 2022 roku

 

w sprawie powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-22 13:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 9.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 lutego 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko Sekretarza gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-22 14:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 
Zarządzenie nr 10.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 lutego 2022 roku

 

w sprawie udzielenia pożyczki.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-17 14:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 10a.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2022 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-17 14:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 11.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 marca 2022 roku

 

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-17 14:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 12.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 marca 2022 roku

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-17 14:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 13.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 08:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 14.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 08:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 15.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 08:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 16.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie zwalniania rodziców uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 09:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2022 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022 .

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie określenia wzoru wniosku o skierowanie na zabieg kastracji i sterylizacji tylko oznakowanych ( zaczipowanych) psów i kotów sfinansowany przez Gminę Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-26 15:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 19.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-12 11:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 21.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 4 maja 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-12 11:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zarządzenie nr 22.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-24 10:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz