Zarządzenia Wójta » rok 2012
Zarządzenie Nr 1.2012 z dnia 4 stycznia 2012r.  
 Zmieniające Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 12:49:38, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 2.2012 z dnia 11 stycznia 2012r.  
 w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad udzielania pomocy ( w postaci drzewa) poszkodowanym w dn. 14 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 12:51:19, wprowadzający: Justyna Pudzianowska

Zarządzenie Nr 3.2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

 w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 21:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 4.2012 z dnia 19 stycznia 2012r.  

 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 12:54:27, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 5.2012 z dnia 26 stycznia 2012r.  
 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 12:56:31, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 6.2012 z dnia 26 stycznia 2012r.  
 zmieniające zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Przytyk z dnia
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 11:12:46, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 7.2012 z dnia 30 stycznia 2012r.  
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 13:05:07 Informację zaktualizowano 2012-03-29 08:43:13, wprowadzający:Justyna Pudzianowska

Zarządzenie Nr 8.2012 z dnia 30 stycznia 2012r.

 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 21:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Zarządzenie Nr 9.2012 z dnia 15 lutego 2012r.  

 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 08:38:32 Informację zaktualizowano 2012-03-29 08:44:20, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 10.2012 z dnia 15 lutego 2012r.  
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60.2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 grudnia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 13:08:34, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 11.2012 z dnia 29 lutego 2012r.  
 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 11:15:13, wprowadzający: Justyna Pudzianowska

Zarządzenie Nr 12.2012 z dnia 29 lutego 2012r.

 w sprawie zmian w planie finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 21:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 13.2012 z dnia 08 marca 2012r.  

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 13:10:56, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 14.2012 z dnia 08 marca 2012r.  
 w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 13:27:23, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 15.2012 z dnia 20 marca 2012r. 
 w sprawie: ustalenie miesięcznego wynagrodzenia dla Zarządcy Zakładu Gospodarki
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 08:52:14 Informację zaktualizowano 2012-04-30 00:32:30, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 16.2012 z dnia 21 marca 2012r.  
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 13:29:32, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 17.2012 z dnia 26 marca 2012r.  
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25 Wójta Gminy Przytyk z dn. 30 maja 2011r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 13:32:27, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zarządzenie Nr 18.2012 z dnia 28 marca 2012r.  
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 22:08:16 Informację zaktualizowano 2012-04-29 22:25:42, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18.2012 Wójta
Gminy Przytyk z dnia 28 marca 2012 roku  
 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 20:50:15 Informację zaktualizowano 2012-04-30 01:17:06, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18.2012 Wójta
Gminy Przytyk z dnia 28 marca 2012 roku 
 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 20:56:39 Informację zaktualizowano 2012-04-30 00:36:55, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18.2012 Wójta
Gminy Przytyk z dnia 28 marca 2012 roku 
 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 21:01:59 Informację zaktualizowano 2012-04-30 00:40:31, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 18.2012 Wójta
Gminy Przytyk z dnia 28 marca 2012 roku  
 Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 21:07:00 Informację zaktualizowano 2012-04-30 01:22:23, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 18.2012 Wójta
Gminy Przytyk z dnia 28 marca 2012 roku  
 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 21:09:39 Informację zaktualizowano 2012-04-30 01:25:15, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 18.2012 Wójta
Gminy Przytyk z dnia 28 marca 2012 roku 
 Sprawozdanie z realizacji dotacji podmiotowych w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 21:11:47 Informację zaktualizowano 2012-04-30 00:47:07, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 18.2012 Wójta
Gminy Przytyk z dnia 28 marca 2012 roku  
 Informacja o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 21:13:57 Informację zaktualizowano 2012-04-30 01:28:00, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie nr 19.2012 WÓJTA GMINY PRZYTYK z
dnia 28 marca 2012 roku 
 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 21:40:12 Informację zaktualizowano 2012-04-29 21:43:05, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19.2012 WÓJTA
GMINY PRZYTYK z dnia 28 marca 2012 roku 
 Sprawozdanie z realizacji planu finansowo - rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 21:50:06 Informację zaktualizowano 2012-04-29 21:51:53, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19.2012 WÓJTA
GMINY PRZYTYK z dnia 28 marca 2012 roku 

Informacja z realizacji planu finansowo - rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie za 2011 rok

KOREKTA PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ we WRZESZCZOWIE

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 22:11:21 Informację zaktualizowano 2012-04-30 01:44:46, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19.2012 WÓJTA
GMINY PRZYTYK z dnia 28 marca 2012 roku 
 Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 22:23:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 20.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 28 marca 2012 roku  

w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego "Moje boisko – Orlik"

Reglamin Porządkowy korzystania z kompleksu boiska sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 23:24:49 Informację zaktualizowano 2012-04-29 23:37:01, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 21.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 10 kwietnia 2012 roku  
 w sprawie wyznaczenia osoby do składu Rady Społecznej przy SPZOZ w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-29 23:42:48 Informację zaktualizowano 2012-04-29 23:43:30, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 22.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 11 kwietnia 2012 roku 
 zmieniające Zarzadzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:01:36 Informację zaktualizowano 2012-10-08 13:03:18, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 23.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 27 kwietnia 2012 roku  
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2011 Wójta Gminy Przytyk z dn 12 kwietnia 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:07:29 Informację zaktualizowano 2012-10-08 13:08:57, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 24.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 30 kwietnia 2012 roku 
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2011 Wójta Gminy Przytyk z dn 12 kwietnia 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:12:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 25.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 2 maja 2012 roku 
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Prztyk z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:21:19 Informację zaktualizowano 2012-10-08 13:24:18, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 26.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 14 maja 2012 roku  
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:26:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 27.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 21 maja 2012 roku  
 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:28:46 Informację zaktualizowano 2012-10-08 13:29:51, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 28.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 maja 2012 roku  
 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:34:12 Informację zaktualizowano 2012-10-08 15:13:16, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 29.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 maja 2012 roku  
 w sprawie zmian w planie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 15:16:59 Informację zaktualizowano 2012-10-08 15:18:39, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 30.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 20 czerwca 2012 roku 
 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 15:21:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 30a.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 29 czerwca 2012 roku  
 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 15:26:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 31.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 28 czerwca 2012 roku 
 w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awanas na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 11:27:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 32.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 28 czerwca 2012 roku 
 w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awanas na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 11:32:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 33.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 29 czerwca 2012 roku 
 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 11:36:18 Informację zaktualizowano 2012-10-10 11:41:01, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 34.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 29 czerwca 2012 roku 
 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 11:45:40 Informację zaktualizowano 2012-10-10 11:51:17, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 34a.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 10 lipca 2012 roku 
 w sprawie zmian w polityce rachunkowości Urzedu Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 09:18:51 Informację zaktualizowano 2012-12-10 10:16:22, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 35.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 lipca 2012 roku 
 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 10:21:52 Informację zaktualizowano 2012-12-10 10:24:33, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 36.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 lipca 2012 roku 
 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 10:30:13 Informację zaktualizowano 2012-12-10 10:32:19, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 37.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 lipca 2012 roku  
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinasowanie uczniom zakupu podręcznikow
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 10:35:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 38.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 17 sierpnia 2012 roku  
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 10:38:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 40.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 27 sierpnia 2012 roku 
 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przeniegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 10:50:09 Informację zaktualizowano 2012-12-10 10:53:59, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 41.2012 Wójta Gminy Przytyk z dnia 27 sierpnia 2012 roku

 w sprawie powolania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej i wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędnych informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 21:50,

wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

Zarządzenie Nr 43.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 sierpnia 2012 roku 

 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 12:45:43 Informację zaktualizowano 2012-12-10 12:48:21, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 44.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 sierpnia 2012 roku 
 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 12:54:57 Informację zaktualizowano 2012-12-10 12:57:47, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 45.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 7 września 2012 roku 
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 13:01:36 Informację zaktualizowano 2012-12-10 13:09:54, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 47.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 13 września 2012 roku 
 w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku środków trwałych wyposażenia w Urzędzie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 13:15:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 48.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 13 września 2012 roku  
 w sprawie powołania zespołu ds. redagowania biuletynau informacyjnego - Gmina Przytyk (informator samorządowy)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 22:41:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 49.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 19 września 2012 roku 
 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Egazminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 22:45:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 50.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 24 września 2012 roku 
 w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 25 Wójta Gminy Przytyk z dn. 30 maja 2011 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 22:48:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 51.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 28 września 2012 roku 
 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 22:51:15 Informację zaktualizowano 2012-12-11 22:53:02, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 52.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 28 września 2012 roku  
 w sprawie zmian w planie finasowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 22:57:00 Informację zaktualizowano 2012-12-11 22:58:53, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 53.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 15 października 2012 roku 
 w sprawie sprawdzenia działania systemu alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna próba
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:04:15 Informację zaktualizowano 2012-12-11 23:05:56, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 54.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 października 2012 roku 
 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:23:45 Informację zaktualizowano 2012-12-11 23:27:20, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 55.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 października 2012 roku 
 w sprawie zmiany w planie finasowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:32:14 Informację zaktualizowano 2012-12-11 23:35:54, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 56.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 14 listopada 2012 roku 
 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Przytyk na lata 2013 -2020
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:40:30 Informację zaktualizowano 2012-12-11 23:45:57, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 57.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 14 listopada 2012 roku 
 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 23:51:07 Informację zaktualizowano 2012-12-11 23:52:21, wprowadzający:Paweł Wójtowicz

Zarządzenie Nr 58.2012 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 listopada 2012 roku

 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 22:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz


Zarządzenie Nr 59.2012 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 listopada 2012 roku

 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.

 

Załącznik nr 1


Data wprowadzenia informacji: 2016-11-25 09:28, wprowadzający: Maciej Fokt


 

Zarządzenie Nr 60.2012 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 grudnia 2012 roku 

 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2012-12-14 14:44:28 Informację zaktualizowano 2012-12-14 14:45:32, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Zarządzenie Nr 61.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 11 grudnia 2012 roku  
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:38:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Zarządzenie Nr 62.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 27 grudnia 2012 roku  
 w sprawie powierzenia Pani Alinie Szczęśniak na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31.03.2013 r dodatkowego pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:41:40 Informację zaktualizowano 2013-01-04 08:44:08, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
Zarządzenie Nr 63.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 grudnia 2012 roku  
 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:25:56 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:30:51, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
Zarządzenie Nr 64.2012 Wójta Gminy Przytyk z
dnia 31 grudnia 2012 roku  
 w sprawie zmian w planie finasowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:28:45 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:32:06, wprowadzający:Wojciech Wrzecion