Zarządzenia Burmistrza » rok 2007
Zarządzenie nr 1 
 zmieniające zarządzenie Nr 1A/2006 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11.01.2006r. w spr. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 14:32:07 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:03:29, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 2 
 w sprawie Wytycznych Wójta Gminy Przytyk z dnia 8 stycznia 2007 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Przytyk w 2007 roku ...
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 14:37:24 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:03:58, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 3 
 w spr. wprowadzania symboli i haseł do jednolitego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 14:46:29 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:04:22, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 4 
 w spr. powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 14:48:43 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:05:02, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 4a 
 w spr. opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 14:55:49 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:05:21, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 5 
 w spr.: powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 14:53:50 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:05:48, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 6 
 w spr. zatwierdzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy z uwzględnieniem wartości punktów uchwalonych przez Radę Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 14:58:51 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:06:04, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 7 
 w spr. ustalenia regulaminu targowiska w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 15:01:27 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:06:20, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 8 
 w spr. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 15:04:36 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:06:37, wprowadzający:Monika Marasek
załączniki 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 15:06:46 Informację zaktualizowano 2007-03-28 15:08:08, wprowadzający:Monika Marasek
 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 15:18:25 Informację zaktualizowano 2007-03-29 08:20:36, wprowadzający:Monika Marasek
 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 09:40:36, wprowadzający: Monika Marasek
 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 09:41:18, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 9 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-30 09:48:07 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:06:55, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 10 
 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 13:38:16, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 13:41:05, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 11 
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-30 09:49:55 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:07:33, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 12 
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 10:23:28 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:07:59, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 13 
 w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 10:25:33 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:08:43, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 14 
 w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentów powstałych podczas wyborów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 10:26:09 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:09:19, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 15 
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 10:26:56 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:09:57, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 16 
 w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 10:27:32 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:10:52, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 17 
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 10:28:06 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:11:15, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 18 
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk za I półrocze 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-05 10:29:06 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:11:34, wprowadzający:Monika Marasek
załączniki 
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytyk za I półrocze 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 15:19:25, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załączniki nr 1 i 2
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 15:22:23, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 19 
 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 13:39:17, wprowadzający: Monika Marasek
załączniki 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 13:40:29, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 2
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 13:40:44, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 3
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 13:41:02, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 4
Data wprowadzenia informacji 2007-09-19 13:41:13, wprowadzający: Monika Marasek
Zarządzenie nr 20 
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-02 13:35:59 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:12:10, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 21 
 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2007-10-02 13:36:59 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:15:32, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 22 
 w spr zmian w budżecie gminy w roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 15:00:14 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:16:43, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 23 
 w sprawie : opracowania „ Polityki bezpieczeństwa dla systemu SOO" oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w systemie SOO".
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 15:06:32 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:17:00, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 24 
 w spr zmian w budżecie gminy w roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 15:07:39 Informację zaktualizowano 2008-08-08 15:15:17, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 25 
 w sprawie przedłożenia projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 15:22:11 Informację zaktualizowano 2008-08-08 15:15:31, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 26 
 w spr zmian w budżecie gminy w roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 15:23:14 Informację zaktualizowano 2008-08-08 15:15:44, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 27 
 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 15:25:19 Informację zaktualizowano 2008-08-08 15:16:00, wprowadzający:Monika Marasek
Zarządzenie nr 28 
 w spr zmian w budżecie gminy w roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 15:25:55 Informację zaktualizowano 2008-08-08 15:16:14, wprowadzający:Monika Marasek