Zarządzenia Wójta » rok 2023

 

Zarządzenie nr 1.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową”

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 10:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 2.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-04 10:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 4.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04 stycznia 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-04 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 5.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 stycznia 2023 roku


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-05 13:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 6.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 stycznia 2023 roku


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 7.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 stycznia 2023 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie : ,, Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 13:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 8.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 stycznia 2023 roku

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 13:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 12.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w Gminie Przytyk na XI kadencję.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 14:19, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 10.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2023 roku

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2023/2024

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZARZĄDZENIE NR 11.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2023 roku


w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2023/2024

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 13:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 14.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia  luty 2023 roku


w sprawie określenia wysokości opłat wynajmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przytyk. 

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 10:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 15.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 luty 2023 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 11:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 16.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 luty 2023 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 16:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 17.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 lutego 2023r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-07 11:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZARZĄDZENIE NR 18 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08.02.2023 r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe znajdujące się na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-08 18:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 19.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 lutego 2023 r.


w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-09 12:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 20.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 lutego 2023r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-09 12:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 21.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 luty 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZARZĄDZENIE Nr 22.2023 Wójta Głniny Przytyk z dnia 13 luty 2023 roku


w sprawic powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową”.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 23.2023 WÓJTA GMINY PRZYTYK z dnia 21 lutego 2023 r.
 
w sprawic przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanic statusu miasta miejscowości Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-21 15:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 24.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 luty 2023 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żmijków.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-21 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZARZĄDZENIE NR  25.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28.02.2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-02 15:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 26.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 luty 2023 roku

 

w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 28.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 luty 2023 roku

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli samodzielnego stanowiska pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego. Rolnictwa, spraw wojskowych oraz dróg ( ZK, OC, R, D)

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-08 14:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 29.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2021-2030

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-08 14:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 30.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Przebudowa dróg gminnych, ulic : Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk- IV etap”

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-10 17:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 31.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-10 17:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

 

Zarządzenie nr 32.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 marca 2023 roku

 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Przebudowa dróg na terenie Gminy Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-10 17:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

 

 


 

Zarządzenie nr 33.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewska Wola"

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-15 14:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 34.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 15:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 15:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 36.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 15:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 37.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 13:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 39.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informację o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-31 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 40.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-31 12:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz