Zarządzenia Burmistrza » rok 2023

 

Zarządzenie nr 1.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową”

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 10:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 1a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-04 10:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 2.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-04 10:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 3.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 stycznia 2023 roku

 

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przytyk na lata 2023-2025

 

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-04 11:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 4.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04 stycznia 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-04 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 5.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 stycznia 2023 roku


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-05 13:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 6.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 stycznia 2023 roku


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 7.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 stycznia 2023 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie : ,, Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 13:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 8.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 stycznia 2023 roku

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 13:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

 

Zarządzenie nr 9.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 stycznia 2023 roku

Zmieniające Zarządzenie Nr 4.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-16 10:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZARZĄDZENIE NR 10.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2023 roku

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2023/2024

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 10:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
ZARZĄDZENIE NR 11.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2023 roku


w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2023/2024

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-23 13:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 12.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w Gminie Przytyk na XI kadencję.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-24 14:19, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

Zarządzenie nr 13.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 08:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

 

Zarządzenie nr 14.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia  luty 2023 roku


w sprawie określenia wysokości opłat wynajmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Przytyk. 

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 10:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 15.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 luty 2023 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 11:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 16.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 luty 2023 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-06 16:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 17.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 lutego 2023r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-07 11:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZARZĄDZENIE NR 18 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08.02.2023 r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe znajdujące się na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-08 18:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 19.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 lutego 2023 r.


w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-09 12:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 20.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 lutego 2023r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-09 12:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 21.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 luty 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZARZĄDZENIE Nr 22.2023 Wójta Głniny Przytyk z dnia 13 luty 2023 roku


w sprawic powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową”.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 23.2023 WÓJTA GMINY PRZYTYK z dnia 21 lutego 2023 r.
 
w sprawic przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanic statusu miasta miejscowości Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-21 15:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 24.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 luty 2023 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żmijków.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-21 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZARZĄDZENIE NR  25.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28.02.2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-02 15:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 26.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 luty 2023 roku

 

w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 27.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 luty 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 sierpnia 2022 r.  dotyczącego ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przytyku

 

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 28.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 luty 2023 roku

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli samodzielnego stanowiska pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego. Rolnictwa, spraw wojskowych oraz dróg ( ZK, OC, R, D)

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-08 14:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 28a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-08 14:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 29.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2021-2030

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-08 14:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 30.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Przebudowa dróg gminnych, ulic : Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk- IV etap”

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-10 17:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 31.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-10 17:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

 

Zarządzenie nr 32.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 marca 2023 roku

 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Przebudowa dróg na terenie Gminy Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-10 17:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 33.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewska Wola"

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-15 14:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 34.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 15:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 15:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 36.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 15:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 37.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-24 13:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 38.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-31 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 39.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informację o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-03 14:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 40.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-31 12:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 41.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2023 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-05 08:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 42.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2023 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewska Wola”

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-05 08:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 43.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2023 roku

 

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-05 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz


 

Zarządzenie nr 44.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 roku

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 18:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 45.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 kwietnia 2023 roku

 

w sprawie mian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 08:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 46.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 maja 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku”

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-10 08:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 47.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 maja 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-18 09:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 48.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 maja 2023 roku

 

w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu Przystań nad Radomką z siedzibą w Przytyku ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-18 10:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 49.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kaszewskiej Woli”

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-30 14:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 50.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-07 13:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Zarządzenie nr 51.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2023 roku

 

w sprawie udziału w ćwiczeniu doskonalącym z zakresu obronności we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Radomskiego

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-29 12:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 52.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2023 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ,, Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ ”

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-29 12:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

 

Zarządzenie nr 53.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 czerwca 2023 roku

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 24.2022Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w  Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-30 09:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 54.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 czerwca 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-29 12:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 55.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 czerwca 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

Data wprowadzenia informacji: 2023-06-29 12:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 56.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-04 11:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 57.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 03 lipca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-04 12:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 58.2023r. WÓJTA GMINY PRZYTYK z dnia 17 lipca 2023 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przoprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie, Wrzeszczów 47, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-18 13:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 59.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 lipca 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania materiałów promocyjnych

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-25 10:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 60.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-31 13:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 61.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-31 13:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 62.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-31 13:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 63.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-31 13:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 63a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-31 13:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 64.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2023 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 09:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 65.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 36/09 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 października 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 09:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 66.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 09:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 67.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-22 07:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 68.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie zasad gospodarki drewnem opałowym pozyskanym w trakcie cięć z nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-25 11:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 69.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie udzielenie Stowarzyszeniu Przystań nad Radomką z siedzibą w Przytyku ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk, nieoprocentowanej pożyczki

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-01 11:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 70.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-08 13:25, wprowadzający: Anna Kosuniak

 


 

Zarządzenie nr 70a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-08 13:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl


 

Zarządzenie nr 71.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 września 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie : ,, Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Przytyk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 680 000,00 zł.”

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-11 11:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 72.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 września 2023 roku

 

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-18 13:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 73.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 września 2023 roku

 

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytykuul. Żeromskiego 11

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-18 13:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 74.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 września 2023 roku

 

w sprawie przeprowadzania doraźnej inwentaryzacjii składników majątkowych

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-20 08:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 75.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 września 2023 roku

 

w    sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2024 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-22 17:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 76.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 września 2023 roku

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-2 17:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 79.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 września 2023 roku

 

w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Przystań nad Radomką z siedzibą w Przytyku ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk, nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 50.300,00 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie wkładu własnego na realizację operacji: ,, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wola Wrzeszczów”

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-06 12:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 


 

Zarządzenie nr 80.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 września 2023 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-06 10:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 80a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 września 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-06 10:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 81.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 października 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości  podatkowej w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-06 12:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 82.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 października 2023 roku

 

w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-10 10:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 83.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 października 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-10 11:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 84.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11 października 2023 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-23 07:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 85.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 października 2023 roku

 

w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-23 10:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

 

Zarządzenie nr 86.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 października 2023 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-23 11:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 86a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 października 2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

 Data wprowadzenia informacji: 2023-10-23 11:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 87.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 października 2023 roku

 

w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-23 11:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 88.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 października 2023 roku    

 

w sprawie powołania zespołu zadaniowego koordynującego przeprowadzenie zmian organizacyjno-prawnych w Urzędzie Gminy Przytyk i jednostkach organizacyjnych Gminy Przytyk w związku z odzyskaniem praw miejskich przez Gminę    Przytyk z dniem 01.01.2024

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-24 12:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 89.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 października 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Skwer Dorot  Podlodowskiej”

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-24 12:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie Nr 91.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06.11.2023 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych”

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-07 11:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 90.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-10 14:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

 

Zarządzenie nr 90a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy przytyk na rok szkolny 2023/2024

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-10 14:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 91.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 listopada 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,,Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych"

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-10 14:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 

 


 

Zarządzenie nr 92.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-14 13:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 93.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-14 13:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 94.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2023 roku

 

w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Sokół Przytyk, Zachęta 57, 26-650 Przytyk, nieoprocentowanej pożyczki

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 08:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 95.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 listopada 2023 rok

 

w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Sokół Przytyk, Zachęta 57, 26-650 Przytyk, nieoprocentowanej pożyczki

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-24 08:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 96.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-24 08:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

 

Zarządzenie nr 96a.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 listopada 2023 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-01 12:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 97.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 grudnia 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-01 16:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 98.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 04 grudnia 2023 roku

 

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-12 10:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 99.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 grudnia 2023 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-21 15:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 100.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 grudnia 2023 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-22 10:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Zarządzenie nr 101.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 grudnia 2023 roku

 

w sprawie ustalenia dnia 5 stycznia 2024r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-27 13:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

 

Zarządzenie nr 102.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-29 12:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 103.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-29 11:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Zarządzenie nr 104.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-29 11:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl