Przetargi » 2017

Przetarg nieograniczony 1/2017

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 418 (obręb ewidencyjny Wrzeszczów, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-19 14:54, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Plan postępowań

 

o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-09 11:59, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Przetarg nieograniczony 2/2017

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 168/1 (obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-20 14:11, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg ograniczony 3/2017

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 149/1 (obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-20 14:13, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 4/2017

 

na wykonanie inwestycji polegającej na przebudownie drogi gminnej w miejscowości Mścichów

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiar Robót

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-22 14:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Przetarg nieograniczony 5/2017

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 418 (obręb ewidencyjny Wrzeszczów, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-23 14:52, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Przetarg nieograniczony 6/2017

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna i Potkanna”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o roztrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-06 12:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Przetarg nieograniczony 7/2017

 

na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada etap I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Powiadomienie o wyborze oferty

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-10 14:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 8/2017

 

na roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach; Kolonia Potkanna i Ostrołęka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Wyjaśnienie treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Powiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-04 15:13, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony 9/2017

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Oblas”

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne

Projekt Wykonawczy

Projekt Organizacji Ruchu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-04 14:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 10/2017

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Oblas”

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne

Projekt Wykonawczy

Projekt Organizacji Ruchu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-24 13:48, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 11/2017

 

na udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ

Projekt - Istotne postanowienia

Informacje dodatkowe
1. Uchwała nr XXXIII.244.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

2. Uchwała nr XXXIII.242.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 – 2030

3. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2014 roku

4. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2015 roku

5. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2016 roku

6. Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017

7. Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2030

8. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2014 rok

9. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2015 rok

10. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2016 rok

11. Sprawozdania budżetowe: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP Gminy Przytyk za IV kw. w latach 2014-2016 i II kw. 2017 r.

12. NIP

13. REGON

14. Powołanie Wójta

15. Powołanie Skarbnika

16. Długotrwałe aktywa finansowe

17. Kredyty i pożyczki wybrane do konsolidacji

18. Poręczenia i gwarancje

19. Wyjaśnienie nr 1

19a. Uzupełnienie do wyjaśnienia nr 1

20. Poprawiony SIWZ

21. Wyjaśnienie nr 2

21a Uzupełnienie do wyjaśnienie nr 2

22. Wyjaśnienie nr 3

23. Wyjaśnienie nr 4

24. Wyjaśnienie nr 5

25. Informacja z otwarcia ofert

26. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-25 15:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Przetarg nieograniczony 12/2017

 

na usługi pn.: „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-05 14:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska