Zamówienia publiczne » 2009

Przetarg nieograniczony nr 1/2009 

 

WÓJT GMINY   PRZYTYK ogłasza nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Wola Wrzeszczowska Kolonia, gm. Przytyk stanowiącej własność Gminy Przytyk.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-01-12 13:08:44 Informację zaktualizowano 2009-01-12 13:09:44, wprowadzający:Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 2/2009 
<class=msonormal>Przedmiotem zamówienia jest  Remont   budynku   Publicznej   Szkoły Podstawowej weWrzosie polegający na wymianie: instalacji elektrycznej, drzwi wewnętrznych, posadzek oraz naprawie i malowaniu tynków  ścian wewnętrznych oraz remoncie sanitariatów.  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-17 14:06:18 Informację zaktualizowano 2009-03-17 14:09:57, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki
Data wprowadzenia informacji 2009-03-17 14:08:03, wprowadzający: Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 3/2009 

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 350904W Potkanna - Posada”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 14:37:29, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załączniki
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 14:43:01 Informację zaktualizowano 2009-03-31 14:47:58, wprowadzający:Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 4/2009 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:56:37, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załączniki
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 12:04:24 Informację zaktualizowano 2009-04-02 12:09:30, wprowadzający:Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 5/2009 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w Przytyku-etap I. Etap obejmuje części miejscowości: Podgajek Wschodni i Przytyk.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 12:07:07 Informację zaktualizowano 2009-04-17 12:17:58, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 12:12:18 Informację zaktualizowano 2009-04-17 12:17:10, wprowadzający:Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 6/2009 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Potkanna, Wrzos, Jabłonna ”- etap III Jabłonna.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-05-18 15:35:09, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki 
 załączniki - część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-05-18 16:03:28 Informację zaktualizowano 2009-05-18 16:17:48, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-05-18 16:21:03 Informację zaktualizowano 2009-05-18 16:23:13, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - część 3
Data wprowadzenia informacji 2009-05-18 16:25:33 Informację zaktualizowano 2009-05-18 16:27:26, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - część 4
Data wprowadzenia informacji 2009-05-18 16:29:01, wprowadzający: Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 7/2009 

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja drogi gminnej nr 350922W  w miejscowości Stefanów”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-05-27 12:56:58, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki 
 załączniki - część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-05-27 13:04:02 Informację zaktualizowano 2009-05-27 13:12:45, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-05-27 13:15:18, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załączniki - część 3
Data wprowadzenia informacji 2009-05-27 13:23:24 Informację zaktualizowano 2009-05-27 13:27:32, wprowadzający:Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 8/2009 

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa  drogi gminnej nr 350001W Przytyk – Jabłonna” o długości 1 970,26m i szer. jezdni 5,00m

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 13:10:48, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki 
 załączniki - część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 13:12:39, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załączniki - część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 13:15:25 Informację zaktualizowano 2009-06-16 13:17:56, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - część 3
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 13:18:43, wprowadzający: Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 9/2009 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa  drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Przytyk o długości 253mb i szer. jezdni 5,00m

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-22 12:28:56 Informację zaktualizowano 2009-06-22 12:29:32, wprowadzający:Marcin Kośla
Załączniki 
 załączniki - część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-06-22 12:44:57, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załączniki - część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-06-22 12:55:19 Informację zaktualizowano 2009-06-22 13:03:21, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - część 3
Data wprowadzenia informacji 2009-06-22 13:16:58 Informację zaktualizowano 2009-06-22 13:27:48, wprowadzający:Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 10/2009 

Nazwa zamówienia: Dostawa używanego, średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przytyk

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-08-14 14:04:48, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik - SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2009-08-14 14:05:59, wprowadzający: Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 11/2009 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przytyku”

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-02 15:02:16, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki 
 załączniki - część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-09-02 16:37:58 Informację zaktualizowano 2009-09-03 08:55:04, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-09-02 16:42:14 Informację zaktualizowano 2009-09-03 09:26:09, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - część 3
Data wprowadzenia informacji 2009-09-02 16:51:25 Informację zaktualizowano 2009-09-03 09:03:42, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - cześć 4
Data wprowadzenia informacji 2009-09-02 16:51:35 Informację zaktualizowano 2009-09-03 09:26:31, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załączniki - cześć 5
Data wprowadzenia informacji 2009-09-02 16:51:42 Informację zaktualizowano 2009-09-03 09:26:44, wprowadzający:Marcin Kośla
Przetarg nieograniczony nr 12/2009 
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glinice - Maksymilianów"  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 14:10:51 Informację zaktualizowano 2009-12-15 14:12:18, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 14:15:05 Informację zaktualizowano 2009-12-15 14:17:13, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Załączniki 
 załączniki - część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 14:34:43, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 załączniki - część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 14:37:25, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 

załączniki - część 3

Odpowiedź na zapytanie do przetargu nr 12/2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 14:38:16 Informację zaktualizowano 2010-01-05 10:16:01, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 
 odpowiedź na zapytanie do przetargu nr 12/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 10:04:32 Informację zaktualizowano 2010-01-07 10:07:32, wprowadzający:Monika Marasek
Przetarg nieograniczony nr 13/2009 

Przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa i adaptacja strażnicy OSP w Domaniowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną"

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 14:59:56 Informację zaktualizowano 2009-12-15 15:02:43, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Załączniki 
 załączniki - część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 11:27:51, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 załączniki - część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 11:35:58 Informację zaktualizowano 2009-12-16 12:31:51, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 
 załączniki - część 3
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 12:36:27, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 załączniki - część 4
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 12:38:22, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Odpowiedź na zapytanie do przetargu nr 13/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 12:28:48, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Odpowiedź na zapytanie do przetargu nr 13/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-01-22 13:18:01 Informację zaktualizowano 2010-01-22 13:22:19, wprowadzający:Mariusz Wikaliński