Przetargi » 2020

 

Plan zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych w 2020r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 10:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Plan zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2020r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 10:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 10.03.2020 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna, 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 149/1 o pow. 0,3000 ha

Obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska Kolonia, gm. Przytyk,

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, sklasyfikowana jako rolna.  Nieruchomość w kształcie wydłużonego prostokąta. Przyległa do asfaltowej drogi gminnej. Aktualnie Gmina Przytyk nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

                              Cena nieruchomości        -             10.500,00 zł

                              Wadium                              -             1.000,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż           110,00 zł .   

 

III przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 17:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Przetarg nieograniczony nr 1.2020

 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska - Wola Grabowska.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-04 20:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Wyjaśnienie Nr1  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-12 08:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-21 13:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-04 16:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-12 14:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi „Odbiór , transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-06 09:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-15 14:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

Informacia o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-15 14:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska