Zamówienia publiczne » 2020

 

Plan zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych w 2020r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 10:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Plan zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2020r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 10:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 10.03.2020 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna, 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 149/1 o pow. 0,3000 ha

Obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska Kolonia, gm. Przytyk,

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, sklasyfikowana jako rolna.  Nieruchomość w kształcie wydłużonego prostokąta. Przyległa do asfaltowej drogi gminnej. Aktualnie Gmina Przytyk nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

                              Cena nieruchomości        -             10.500,00 zł

                              Wadium                              -             1.000,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż           110,00 zł .   

 

III przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-31 17:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Przetarg nieograniczony nr 1.2020

 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska - Wola Grabowska.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-04 20:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Wyjaśnienie Nr1  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-12 08:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-21 13:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-04 16:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-12 14:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi „Odbiór , transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-06 09:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-15 14:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

Informacia o wyborze wykonawcy

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-15 14:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego:
Typ-model: STAR 29-GP
Nr rejestracyjny: WRA 95MR
Rok produkcji: 1977
Pojemność silnika/Moc: 6230 cm3
Numer nadwozia: 64818
Data pierwszej rejestracji: 14.11.1977 r.
Data następnych badań technicznych: 16.03.2021 r.
Seria i nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAI 1799056
Przebieg w km: 7.428 km
Ubezpieczenie OC i NNW: do 18.07.2020 r.

Cena wywoławcza brutto: 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście  00/100)

 

I przetarg ustny nieograniczony
Zdjęcia

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-13 16:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Przetarg nieograniczony nr 2.2020

Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku  - I etap.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa

STWOR

Przedmiary

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-16 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-30 11:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-03 16:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-14 12:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-21 15:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony nr 3.2020

Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku  - II etap

 

Ogłoszenie

SIWZ

STWIOR

Przedmiary

Dokumentacja II etap

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-23 16:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-12 14:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-23 11:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-29 11:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka


 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filia we Wrzeszczowie ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu:

Marka: DACIA LOGAN MCV 16

 Typ : LOGAN MCV 1.0 S.C. OPEN,

 Nr rej. WRA 92345, 

 Rok prod. 2017,

Stan licznika 36 411 km ,

Pojemność silnika : 998 cm3 .

Ubezpieczenie OC ważne do 7 lutego 2021 roku.

Cena wywoławcza wynosi: 18 500,00 zł brutto.

 

Ogłoszenie o przetargu

Oferta

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-15 12:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Olga Frynas – Duda

 

 


 

Przetarg nieograniczony nr 4.2020

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, działki rekreacyjne na terenie gminy Przytyk.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-21 11:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-29 11:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-05 07:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Zawiadomienie

 

o unieważnieniu czynności i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert.

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-17 20:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-03 19:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-15 15:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony nr 5.2020

 

Budowa Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach

Ogłoszenie

SIWZ

STWIOR

Przedmiary

Dokumentacja projektowa

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-03 15:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-01 11:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-15 15:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-23 21:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Przetarg nieograniczony nr 6.2020

 

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach

Ogłoszenie

SIWZ

STWIOR

Przedmiary

Dokumentacja projektowa

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-04 12:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-01 11:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-18 16:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-25 12:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filia we Wrzeszczowie ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu:

Marka: DACIA LOGAN MCV 16

 Typ : LOGAN MCV 1.0 S.C. OPEN,

 Nr rej. WRA 92345, 

 Rok prod. 2017,

Stan licznika 36 411 km ,

Pojemność silnika : 998 cm3 .

Ubezpieczenie OC ważne do 7 lutego 2021 roku.

Cena wywoławcza wynosi: 18 500,00 zł brutto.

 

Ogłoszenie o przetargu

Oferta

Umowa

Klauzura informacyjna

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-15 15:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Olga Frynas – Duda